Anunț de achiziție: Anunț Achiziții Servicii AuditChișinău, 15 Septembrie 2023

 

Achiziție publică Nr. NMFA/GFFO_Nr 8/23

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 29 septembrie 2023, ora 18:00

 

Subiect: Anunț Achiziții Servicii Audit

 

Stimați potențiali furnizori de servicii,

 

Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM) lansează un apel pentru oferte în cadrul proiectului "BizForward: Stimularea incluziunii economice și împuternicirea refugiaților și comunităților vulnerabile", proiect finanțat de Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) și susținut generos de Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe (NMFA) și Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei (GFFO).

 

În cadrul acestui proiect, AFAM dorește să achiziționeze servicii de audit pentru a asigura transparența și conformitatea financiară a activităților desfășurate. Căutăm un furnizor de servicii de audit cu experiență și competențe solide în acest domeniu, care să ofere o evaluare obiectivă și imparțială a situației financiare a proiectului nostru.

 

Prin intermediul acestui apel pentru oferte, dorim să colaborăm cu un partener de încredere care să furnizeze servicii de audit de înaltă calitate și să contribuie la asigurarea bunei gestionări a resurselor financiare alocate proiectului. Este esențial ca furnizorul de servicii de audit să aibă cunoștințe solide în domeniul finanțelor și experiență în lucrul cu organizații non-guvernamentale și proiecte finanțate de donatori internaționali.

Obiectul achiziției:Obiectul prezentei achizitii consta in selectarea unui furnizor calificat de servicii de audit financiar pentru proiectul "BizForward: Stimularea incluziunii economice și împuternicirea refugiaților și comunităților vulnerabile" implementat de Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM). Furnizorul selectat va realiza o evaluare cuprinzătoare a situației financiare a proiectului, cu respectarea standardelor de audit internaționale, și va furniza rapoarte și recomandări relevante pentru îmbunătățirea gestionării financiare a proiectului.

 

Cerințe minime de participare:

 

Pentru a fi eligibili să participe la această licitație, furnizorii de servicii de audit trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:

 

1. Să fie o firmă de audit sau un auditor individual cu licența și acreditarea corespunzătoare pentru a practica auditul financiar în Republica Moldova.

 2. Să aibă experiență de cel puțin 5 ani în furnizarea de servicii de audit financiar pentru organizații non-guvernamentale sau proiecte finanțate de donatori internaționali.

 3. Să prezinte dovezi clare ale experienței lor anterioare în auditul proiectelor finanțate de donatori internaționali, inclusiv liste cu referințe ale clienților anteriori și rapoarte de audit relevante.

 4. Să aibă cunoștințe solide despre standardele internaționale de audit și regulamentele contabile aplicabile în Republica Moldova.

 5. Să asigure independența și obiectivitatea în efectuarea auditului.

6. Acreditarea ACCA sau aderarea la alte standarde internaționale va constitui un avantaj

7. Experiență în auditul financiar realizat pentru ONG-uri, finanțate de organizații internaționale și naționale

8.Cunoașterea limbii române și a limbii engleze este o condiție obligatorie.

 

Structura ofertelor

  • Denumirea companiei, persoana de contact, date de contact;
  • Copia certificatului de înregistrare;
  • Descrierea experienței companiei;
  • Lista organizațiilor auditate în ultimii 5 ani;
  • Descrierea calificărilor și CV-ul fiecărui din membrii echipei de auditori;
  • Copia de pe licențele companiei și ale auditorilor desemnați pentru misiunea de audit;
  • Oferta financiară.

  Termeni și condiții:

 1. Procedura de depunere a ofertelor: Furnizorii interesați trebuie să depună oferta lor în format scris până la data și ora limită specificate în documentele de licitație. Orice ofertă depusă după termenul limită nu va fi acceptată.

 2. Criterii de evaluare: Ofertele vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii, iar furnizorul care îndeplinește cel mai bine aceste criterii va fi selectat:

    a. Experiența și calificările echipei de audit - 30%

   b. Experiența în auditul proiectelor finanțate de donatori internaționali - 30%

   c. Oferta financiară - 40%

 3. Termenii contractului: Furnizorul selectat va semna un contract cu AFAM pentru furnizarea serviciilor de audit financiar. Contractul va stipula termenii și condițiile detaliate ale colaborării, inclusiv durata auditului, obligațiile părților, tarifele și plățile.

 4. Confidențialitate: Furnizorul de servicii de audit trebuie să respecte confidențialitatea tuturor informațiilor financiare și a datelor cu caracter personal la care are acces în timpul auditului.

 Documentele obligatorii pentru depunerea unei oferte urmează a fi depuse într-un singur fișier PDF, denumit cu numele organizației dvs. urmat 'BizForward Audit Services

Pentru a primi documentația de ofertă, persoanele interesate trebuie să trimită un email, indicând numărul licitației și subiectul mesajului. Aplicațiile incomplete sau aplicațiile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

 Adresa pentru depunerea ofertelor și a întrebărilor:

E-mail: proiecte.afam@gmail.com

Telefon: 076767670

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 29 septembrie 2023, ora 18:00

Detalii suplimentare:

-        Procedura de achiziție este supusă reglementărilor legale ale Republicii Moldova privind achizițiile publice.

-        AFAM își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție fără a furniza justificări.

  Echipa Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)