Cerere Ofertă de Preț - Servicii tiparire ghidÎn cadrul proiectului „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” , finanţat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB şi Malariei:

 Centrul PAS vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru serviciile de tiparire a:

 

Denumirea

Cantitatea

1

PCN-211 Infecția cu HIV adult și adolescent

100

2

PCN -313 Profilaxia Pre-expunere la infecția HIV

100

3

PCN -314 Profilaxia Post-expunere la infecția HIV

100

4

PCN -315 Infecția cu HIV la copii 0-10 ani

100

5

PCN – 316 Prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV

100

 

Informaţia privind specificaţiile tehnice puteți accesa la următorul link: https://pas.md/ro/PAS/Tenders/Details/590

Oferta dumneavoastră, în formatul atașat, va fi adusă direct la Centrul PAS sau transmisă  prin poştă, E-mail sau fax la adresa:

Adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. V. Alecsandri 99/1, MD-2012

Fax: /+373/ 22 22-63-87

E-mail: cezar.captaciuc@pas.md

Data limită pentru primirea ofertelor de către Centrul PAS la adresa menţionată la alineatul 2 este: 27 septembrie 2023 ora 18 00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către Centrul PAS până la data limită menţionată pentru depunere.

Oferta dumneavoastră în Română,  va fi depusă în conformitate cu următoarele condiţii:

  • PREŢUL. Prețul în lei Moldovenești (MDL) scutit de TVA cu drept de deducere trebuie să includă şi preţul pentru transport, şi alte costuri locale necesare livrării produsului la următoarea destinaţie: Republica Moldova, Chişinău, str. V. Alecsandri 99/1.
  • EVALUAREA OFERTELOR: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor.

 La evaluarea ofertelor, Centrul PAS  va stabili pentru fiecare propunere preţul evaluat prin ajustarea ofertei de preţ, cu efectuarea corecţiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferenţă între sumele în cifre şi litere, suma în litere va predomina;
(b) în cazul în care există o diferenţă între rata unitară şi suma totală pe linie, care rezultă din înmulţirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

  • ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preţ total evaluat.
  • VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 4 de mai sus.

 Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:

Cezar Captaciuc – Coordonator procurări și logistică, Centrul PAS

Telefon: /+373/22 22-63-43

E-mail: cezar.captaciuc@pas.md