Centrul de Caritate pentru Refugiați solicită oferte de preț pentru haine și încălțăminte pentru copii și adulți.A.O. Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR) este o organizație non-guvernamentală, non-profit, non-religioasă, non-politică misiunea căreia este sa ajute refugiații, solicitanții de azil şi beneficiarii  protecție umanitare in Moldova.

În cadrul implementării proiectului „Ajutor primar pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă și eforturi pentru incluziunea socială și conviețuirea pașnică” (denumit în continuare „Proiectul”) implementat de CCR în parteneriat cu Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V., CCR anunță concurs privind procurarea unui lot de vouchere (certificate valorice) pentru achiziționarea de haine și încălțăminte pentru copii și adulți, conform tabelului de mai jos:

Nr.

Denumirea

Număr unități

Valoarea nominală

Locațiile unde poate fi utilizat

Termenul de valabilitate a voucherului

1.

Voucher pentru achiziționarea de haine și încălțăminte pentru școlari

400

3000 lei

Magazine (denumirea, localitatea, adresa)

6 luni

2

Voucher pentru achiziționarea de haine și încălțăminte pentru adulți

1000

2000 lei

Magazine (denumirea, localitatea, adresa)

6 luni

Cerințe:

 • Ofertantul trebuie sa dețină rețea de magazine in toate regiunile orasului Chisinau;
 • se presupune diversitatea mărfurilor (sortiment bogat) şi stoc disponibil;
 • voucherul trebuie sa aiba un număr de serie sau un cod QR etc., pe baza caruia sa fie posibilă prezentarea unui raport privind utilizarea voucherului de către beneficiar;
 • voucherul poate fi restituit in caz de deteriorare;
 • voucherul va avea termen de valabilitate (6 luni);
 • cheltuielile pentru elaborarea voucerelor vor fi suportate de către ofertant;
 • ofertantul trebuie sa asigure returnarea produselor (conform reglementărilor in vigoare) şi înlocuirea acestora cu produse la acelaşi preț;
 • acceptarea suplinirii sumei ce depăşeşte nominalul voucherului cu bani cash;
 • ofertantul trebuie sa asigure interdicția schimbului voucherului pe bani cash, inclusiv in cazul returnării produselor procurate se interzice schimbul acestora pe bani cash;
 • dupa transfer, prestarea voucherelor de către ofertant va fi efectuată in 5 zile lucrătoare.

Documentele necesare pentru prezentarea ofertei de către participanți la concurs:

 • Datele de bază ale companiei (Denumirea companiei, adresa sediului principal, persoana şi telefonul de contact, adresa electronică);
 • oferta financiară trebuie sa fie prezentata in MDL cu TVA pentru fiecare poziție;
 • toate prețurile indicate in ofertă trebuie sa rămână neschimbate pe intreaga perioada de valabilitate a ofertei;
 • certificatul de inregistrare a companiei ofertantului;
 • rechizitele bancare ale ofertantului;
 • prezentarea hărții, rețelelor de magazine pe teritoriul RM;
 • certificatul de calitate;
 • confirmarea in varianta scrisa a prezentării la cerere, a informației despre voucherul utilizat de către beneficiar.

Criterii de evaluare ale ofertelor:

 • Corespunderea modelului de voucher propus cerințelor și specificațiilor enunțate;
 • Accesibilitatea rețelei de magazine a furnizorului;
 • Reduceri periodice; 
 • Termenul de valabilitate al voucherului.

Valabilitatea ofertei comerciale: Oferta comercială va fi valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Termen limită de expediere a ofertelor: 20 septembrie 2023.  

Companiile interesate sunt rugate să depună dosarul printr-un mesaj electronic la adresele: logistics.officer@ccr.md și charitycentre4refugees@gmail.com cu subiectul “Oferta - vouchere pentru refugiați”, sau depus în plic sigilat la adresa oficiului AO „Centrul de Caritate pentru Refugiați”: str. Vasile Alecsandri, 64, MD-2012, mun. Chișinău.

Informații suplimentare pot fi obținute până la data de 18.09.2023 la numărul de telefon: +373 68 57 55 28, Oleg Popa, ofițer de achiziție.