Solicitare oferta Cazan pe biomasaSolicitare oferta Cazan pe biomasa

AO EcoVisio anunță tender pentru procurarea cazanului pe biomasă în cadrul  proiectului  „Creșterea rezilienței comunității s.Volintiri în fața schimbărilor climatice” subgrantat din proiectul „O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova” și implementat de EcoContact, cu suportul Suediei.

.

 TERMENI DE REFERINŢĂ 

Invităm furnizorii specializați în domeniu să prezinte ofertele lor

Context 

EcoVisio este o organizație non-guvernamentală, fondată în 1999, cu misiunea de a promova practicile durabile pe teritoriul Republicii Moldova. În acest scop EcoVisio desfășoară programe educaționale, reunește actori cheie și încurajează inovația ecologică și cea socială. EcoVisio promovează cetățenia activă, reziliența ecologică și economică, antreprenoriatul social și dezvoltarea rurală prin cultivarea unei comunități de agenți ai schimbării în Moldova.   Pentru mai multe informații accesați https://www.ecovisio.org/

În perioada 01.09.2023 - 31.08.2024,  AO EcoVisio implementează proiectul  „Creșterea rezilienței comunității s.Volintiri în fața schimbărilor climatice”.  Scopul proiectului este  Creșterea rezilienței comunității s. Volintiri, r. Ștefan Vodă în fața schimbărilor climatice, prin pilotarea și popularizarea practicilor ecologice în energie și administrarea deșeurilor. Descrierea generală a sarcinii 

Va fi livrat un cazan cu utilaj adițional pentru a fi montat. Ce va conține un set:

 1. Cazan pe combustibil solid puterea de  70 KW 
 2. Complect cos fum inox D180/240mm
 3. Cos fum inox colier fixare perete D240
 4. Cos fum inox reductie D200-180 
 5. Teava cos fum inox D180/240mm - 1m
 6. Grup de siguranta cazan  3 bari
 7. Vas de expansiune incalzire 50 L 
 8. Pompa de circulatie 32/80/180 
 9. Vana anticondensare  45*C/d32
 10. Robinet bila apa MF 11/4
 11. Filtru Y 1 1/4 SD 
 12. Furnitura de montare 

 

 

 

EcoVisio va oferi prestatorului sprijinul informațional și logistic necesar, inclusiv contacte relevante și disponibile cu referire la scopul sarcinilor propuse și va asigura avizarea promptă a produselor prezentate.

Cerințe față de participanții la concurs:

 •       Persoane  juridice care dispun de expertiză, necesară pentru a furniza cazanul și echipamentul adițional;
 •       Minimum 2 ani de experiență în furnizarea cazanelor pe biomasă;

Dosarul de participare va fi depus în limba română sau rusă și va conține oferta tehnică și oferta financiară.

Oferta tehnică va conține:

 •       Portofoliul aplicantului cu referinţe (link-uri) la produsele relevante realizate – maximum 1 pagina.

Oferta financiară va fi elaborată în MDL cu preț indicat pentru fiecare pozitie din descrierea de mai sus. Oferta trebuie să fie la cota TVA 0%.

Termenul aproximativ de livrarea a produselor: 10-16 octombrie 2023

Criteriile de evaluare:

 • Oferta Tehnică (60%):
 • Oferta Financiară (40%)

Dosarul va fi expediat prin email la adresa: procurement@ecovisio.org până la 22 septembrie 2023. Nu se accepta subcontractarea!

Vor fi contactați doar ofertanții selectați.

Persoană de contact pentru detalii tehnice – Ina Hîncu, coordonatoare de proiect, 069788936