Contractare Servicii de Instruire pentru antreprenori pe tema "Plan de Dezvoltare a Afacerii"Contractare Servicii de Instruire pentru antreprenori în Crearea Planului de Afaceri pentru Dezvoltare

Solicitare ofertă comercială

Date generale:

A.O. Asociația pentru Formare Antreprenorială și Dezvoltare (AFAD) din mun. Bălți  lansează invitația de participare la tender cu privire la contractarea prestatorilor servicii de instruire.

Achiziționarea serviciilor  are loc în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est Europene.

Context:

Pentru crearea unui mediu favorabil de afaceri în regiunea de nord, avem nevoie să dezvoltăm un ecosistem antreprenorial sustenabil care va sprijini întreprinderile noi create cât și cele în dezvoltare.

Centrul de Suport în Afaceri ”Business Skills Hub” creat în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est Europene are drept scop de a contribui la creșterea numărului de întreprinderi în regiune prin crearea Acceleratorul de Afaceri, oferind oportunități de sprijin tinerilor care doresc să inițieze o afacere proprie.

În cadrul Acceleratorului se organizează sesiuni de instruire, consultanță și mentorat pentru tinerii antreprenori, afaceri mici și mijlocii,  de asemenea se oferă spații de co-working în perioada de start-up.

 Obiectul contractului de achiziții:

Identificarea și selectarea celei mai bune oferte comerciale în  prestarea serviciilor  de  instruire, cu tema: “ Plan de Dezvoltare a Afaceriipentru beneficiarii Centrului de Suport în Afaceri ”Business Skills Hub ” din  mun. Bălți.

Termenii de referință cu descrierea programului de instruire:

Perioada de realizare: Octombrie - Noiembrie 2023

Format: offline

Timp alocat per activitate: 5 zile a câte 6 ore (academice)

Locul de desfășurare a activității: mun. Bălți, str.Kiev 75, sediul Centrului de Suport în Afaceri „Business Skills Hub”

Responsabilități:

  • Elaborarea unui concept de instruire, privind implementarea, inclusiv agenda, care să răspundă nevoilor specifice de consolidare a capacităților a grupului țintă – antreprenori din regiunea de Nord a țării. În caz de schimbare a situației COVID-19, agenda urmează a fi adaptată la regim online;
  • Coordonarea activităților de elaborare a agendei și de livrare a atelierului în relație cu obiectivele propuse şi rezultatele așteptate ale proiectului;
  • Elaborarea unui raport narativ de activitate în baza activității desfășurate;

Temă: Plan de Afaceri pentru Dezvoltarea Afacerii

Cerințe față de tematicile incluse în agendă vor include, dar nu se vor rezuma la subiectele:

1. Dezvoltarea afacerii - 4 ore

Subiecte abordate: Modelul Business Canvas: Aplicabilitate și eficiență. Evaluarea situației actuale și identificarea direcției de dezvoltare a afacerii

2. Planificarea dezvoltării afacerii - 6 ore

Subiecte abordate: Potențial, Instrumente, Elaborare Plan Strategic de Dezvoltare

3. Aspecte juridice cu privire la antreprenoriat - 2 ore

Subiecte abordate: Contracte aferente domeniului de activitate a afacerii. Resurse umane. Raporturile de muncă în cadrul afacerii. 

4. Marketing și cercetarea pieții - 6 ore

Subiecte abordate: Dezvoltarea abilităților de analiză a pieței și identificare a metodelor de promovare, Rolul și importanța marketingului, componentele sistemului de marketing, funcțiile MK; Analiza pieței: metode de analiză, pâlnia de vânzări, evaluarea și aplicarea informațiilor obținute din cercetarea de piață; Mixul de marketing; Politica de produs; Politica de preț; Promovarea on-line, off-line. Instrumente și metode eficiente de promovare a produselor/serviciilor unei afaceri, selectate din perspectiva cost/beneficiu;

5. Managementul financiar -  9 ore

Subiecte abordate: Cheltuieli necesare pentru dezvoltarea afacerii. Analiza veniturilor și a cheltuielilor. Bilanţul contabil, Determinarea profitului în cadrul unei afaceri. Raport privind rezultatele financiare. Aspecte generale privind sistemul de evidență contabilă.​​​​ Aspecte Fiscale. Raportarea fiscala.

6. Oportunități financiare pentru dezvoltarea afacerii - 3 ore

Cerinţe faţă de aplicanţi:

  • Studii  în domenii aferente modului la care se aplică;
  • Cel puţin doi ani de experienţă în domeniul facilitării de sesiuni de instruire în domeniul pentru care se aplică;
  • Cunoaşterea limbii române. Cunoaşterea limbii ruse este un avantaj.

Criterii de evaluare:

Prezentarea setului complet indicat în structura dosarului;

Experiența relevantă în domeniul solicitat;

Relevanța cu domeniul sarcinii;

Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul preț/calitate.

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conţină:

  • CV-ul
  • Prezentare PPT (varianta demo)
  • Oferta tehnică, ce cuprinde o scurtă viziune asupra executării eficiente a sarcinilor
  • Ofertă financiară (costul per oră de activitate, cu toate taxele incluse).

 

Dosarul de aplicare va fi completat în limba română și expediat la următoarea adresă: mun. Bălți, str. Kiev, 75 sau prin email la adresa:  melnicsvetlana.afad@gmail.com și businesskillshub@gmail.com  , cu mențiunea Servicii de Instruire  

Termenul limită de expediere a dosarelor este 20 septembrie, 2023.

Detalii la numărul de telefon 069099552, Svetlana Melnic.

Doar persoanele selectate vor fi contactate, dosarele incomplete nu se vor evalua.

Vă mulțumim anticipat pentru participare!