Cerere de ofertă - servicii de audit financiarCerere de ofertă - servicii de audit financiar

Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent Expert-Grup” anunță tender pentru selectarea unei companii care să efectueze auditarea situațiilor financiare generale pentru perioada 1.01.2022-31.12.2022.

 Termenii de referință compleți sunt disponibili mai jos.

Perioada de desfășurare a auditului (colectarea datelor): orice perioadă cuprinsă între 20 septembrie 2023 -  20 octombrie 2023. Rapoartele de audit precum și scrisoare către conducere trebuie puse la dispoziție managamentului Expert-Grup în limba română și engleză cel târziu la data de 30 octombrie 2023.

Cerințe minime înaintate companiilor participante:

 • Compania de audit și auditorul/auditoria sunt licențiați pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Imaginea și reputația companiei de audit și a auditorului/auditorilor;
 • Experiență de minim 5 ani în furnizarea serviciilor de audit pentru instituții similar, finanțate de instituții naționale și internaționale;
 • Accreditarea ACCA sau aderarea la alte standarde internaționale va constitui un avantaj.

Pentru participare la concurs, ofertantul trebuie să trimită la adresa  procurari@expert-grup.org următoarele documente:

 • Descrierea companiei precum și argumentarea oportunității de selectare a acesteia;
 • Denumirea companiei, adresa, persoana de contact și număruld e telefon;
 • Lista organizațiilor pentru care compania de audit a prestat servicii similare în ultimii 5 ani;
 • Copia de pe licențele cpompaniei și ale auditorilor desemnați pentru misiunea de audit;
 • Descrierea calificărilor membrilor echipei de audit;
 • CV-urile auditorilor desemnați pentru misunea de audit precum și lista organizațiilor pentru care au lucrat precum și o listă de persoane/companii de referință;
 • Oferta financiară.

Oferta va fi depusă în limbile română sau engleză. 

Termenul limită de depunere a ofertelor este 4 septembrie 2023, ora 10:00.

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la iulia@expert-grup.org, tel. 79 033 684. Persoană de contact Iulia Sîrghi-Zolotco.

🎯 Accesați termenii de referință pe următorul link: bit.ly/44jF3UO