Cerere de Exprimare a Interesului: Elaborarea a 2 suporturi de curs pentru disciplina: ” Matematica distractivă ” pentru Specialitatea Învățământ Primar, Calificarea Învățător și pentru specialitatea Educație timpurie, Calificarea EducatorTitlul sarcinii: Elaborarea a 2 suporturi de curs pentru disciplina: ” Matematica distractivă ” pentru Specialitatea Învățământ Primar, Calificarea Învățător și pentru specialitatea Educație timpurie, Calificarea Educator

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 decembrie 2025. În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, Instituția Publică Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău a obținut subproiect Program de asigurare a calității în învățământul pedagogic (PACÎP) și respectiv a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse
pentru servicii de consultanță.

 

Cerere de Elaborarea a 2 suporturi de curs pentru disciplina: ” Matematica distractivă ” (PDF)

 

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de: 21/07/2023, ora 18:00 (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.


Adresa: IP Colegiul Alexei Mateevici, or. Chișinău, str. Pușkin 54.
Tel/fax: 022 220 241
E-mail: cpam.curosliudmila@gmail.com

Articol adaugat de: Colegiul Alexei Mateevici