Procedura de achizitionare a echipamentului pentru Laboratoarele de morfologie, biochimie, culturi celulare, si experimente pe animale de laboratorAnunț specific de achiziții

Cerere de oferte

Bunuri

(Procesul de licitare cu un singur plic)

 

Țara: Republica Moldova

Instituția:  Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova (PÎSM )                      

 • ID Proiect: 6542-MD

Titlul subproiectului: Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

 • Obiectul achiziției: Echipament pentru Laboratoarele de: morfologie, biochimie, culturi celulare și experimente pe animale de laborator.

Ref. Nr.: MD-USMF-352241-GO-RFB

 

 1. Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățămîntul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr.: MD-MOED-6542-ASF-U12 din 24.10.2022 pentru realizarea subproiectului Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”.
 2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului/contractelor de atribuire în cadrul achiziției de echipament pentru :

      Lotul nr. 1. Sistem integrat de procesare a probelor tisulare, colorare uzuală (H-E), imunohistochimică (IHC) și hibridizare in situ (ISH).

       Lotul nr. 2. Sistem de scanare lame histologice cu fluorescentă.

       Lotul nr. 3. Sistem pentru microscopie.

       Lotul nr. 4. Hote

      Lotul nr. 5. Sistem multifunctional pentru imagistică celulară și citirea plăcilor.

      Lotul nr. 6. Numărător de celule portabil automat.

       Lotul nr. 7. Sistem pentru Western Blotting.

       Lotul nr. 8. Sistem cromatografic pentru separarea proteinelor.

       Lotul nr. 9. Băi de apă.

       Lotul nr. 10. Incubator cu CO2.

       Lotul nr. 11. Frigider profesional pentru laborator.

       Lotul nr. 12. Stereo microscop pentru experimente pe animale.

       Lotul nr. 13. Lampă optică cu lumină rece.

        Lotul nr. 14. Sistem homeotermic pentru animale mici de laborator.

       Lotul nr. 15. Instalații pentru experiențe pe animale de laborator.

 1. Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea echipamentului pentru laboratoarele de morfologie, biochime, culturi  celurare și experimente pe animale de laborator (conform anexei)
 2. Achiziția se va desfășura prin procedura de licitație națională utilizând o cerere de ofertă (CDO), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”), și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentele privind achiziții prenotat.
 3. Documentul de achizitie in limba română poate fi obtinut de Ofertanți interesati la depunerea unei cereri scrise la adresa de email: balan@usmf.md, gratis. Documentul în format electronic va fi trimis prin email de către Autoritatea contractantă – Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 165, snejana.balan@usmf.md.
 4. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa – Republica Moldova, mun. Chișinău., bd. Ștefan cel Mare 165, bir. 301 până la data de 03.07.2023 ora 15:00. 

Ofertele întârziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

 1. Ofertele vor fi deschise public în prezența reprezentanților desemnați ai Ofertanților și a oricărei persoane care alege să participe la deschiderea ofertelor, la adresa – Chișinău., bd. Ștefan cel Mare 165, bir.220 data de  03.07.2023
 2. Toate Ofertele trebuie să fie însoțite de o "Declarație de garanție a ofertelor".
 3. Adresa menționată mai sus, în punctul 5,6 este: Republica Moldova, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 165 MD 2004, of. 301, snejana.balan@usmf.md, tel:022-205-395

 


 

Articol adaugat de: Snejana Balan