AO Asociatia de Educatie Civica "Viitorul Incepe Azi" angajeaza Agentie de comunicare pentru realizarea activitatilor de comunicare in cadrul Proiectului "Acces digital la educatie in mun. Ungheni"AO Asociatia de Educatie Civica Viitorul Incepe Azi angajeaza Agentie de comunicare pentru realizarea activitatilor de comunicare in cadrul Proiectului Acces digital la educatie in mun. Ungheniexpert national pentru evaluarea pietei muncii in raionul U

Termenii de referință (ToR)

 

Privind selectarea unei Agenții de comunicare pentru realizarea activităților de comunicare din cadrul Proiectului „Acces digital la educație în mun. Ungheni”, implementat de Asociația Obștească Asociația de Educație Civică „Viitorul Începe Azi” (AEC) din mun. Ungheni

 

Context:

AO Asociația de Educație Civică „Viitorul Începe Azi” implementează în perioada ianuarie - octombrie 2023 proiectul „Acces digital la educație în mun. Ungheni” care se desfășoară în cadrul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Scopul proiectului este digitalizarea serviciului de înscriere online în grădinițele din mun. Ungheni. Una din componentele Proiectului ține de informarea cetățenilor și a întregii comunități interesate cu privire la importanța și eficiența pentru cetățeni a noului serviciu digital elaborat, fapt care ar putea să se realizeze prin ample activități de comunicare și promovare.

Grup țintă: Părinții cu copii preșcolari, potențial încadrați în grădinițele din mun. Ungheni, alte părți interesate.

1. Sarcina, care urmează a fi realizată de către Agenție

Realizarea unei Campanii de informare privind platforma online de înregistrare a copiilor la grădinițele din mun. Ungheni.

2. Livrabile

 

Nr.

Activitatea

Cantitate (unitate)

Termen de realizare (luni)

I

II

III

IV

V

1.

Conceptul și Planul de desfășurare a Campaniei de informare

1

X

       

2.

Elaborarea logo E-grădinița Ungheni

1

X

       

3.

Elaborare baner și cover social media

1

 

X

     

4.

Elaborare baner web

1

 

X

     

5.

Video de promovare a platformei

1

   

X

   

6.

Elaborarea conceptului, design și tipar postere format A3, limba română

70

   

X

   

7.

Elaborarea conceptului, design și tipar postere format A3, limba rusă

30

   

X

   

8.

Elaborarea conceptului, design și tipar postere format A4

50

   

X

   

9.

Elaborare ghid video pentru părinți de navigare și utilizare a platformei

1

   

X

   

10.

Elaborarea de conținut și postări pe pagina Facebook a organizației AEC

10

X

X

X

X

X

11.

Organizarea și coordonarea aparițiilor în media locală

1

 

X

 

X

 

12.

Elaborarea și prezentarea Raportului cu privire la realizarea Campaniei

1

       

X

3. Ofertantul poate depune doar o singură oferă în cadrul prezentului Concurs.

4. Costul ofertei trebuie să fie calculat în lei moldovenești, la cota TVA 0% în conformitate cu facilitățile fiscale acordate Proiectului. Documentele justificative TVA 0% vor fi prezentate Agenției câștigătoare la semnarea Contractului. 

5. Evaluarea ofertelor

La evaluarea ofertelor se va ține cont de principiul general cel mai bun raport preț-calitate și care include în sine mai mulți factori: costul ofertei, calitatea produsului, experiența Agenției în prestarea serviciilor de informare și comunicare și reputația acesteea pe piața prestării de servicii similare.

Ofertele vor fi evaluate de o Comisiei pentru concurs și achiziții compusă din 3 persoane, creată prin Ordinul Președintelui AEC/managerului de proiect.

În scopul asigurării unei proces corect de selectare a celei mai bune oferte, membrii Comisiei vor semna Declarația privind lipsa conflictului de interes.

  

6. Cerințe față de ofertanți:

- Experiență în domeniu de minimum 3 ani.

7. Dosarul ofertantului va include:

- Copia Certificatului de înregistrare a întreprinderii și genurile de activitate;

- Certificat privind lipsa datoriilor față de buget;

- Oferta tehnică, viziunea Ofertantului conform cerințelor înaintate;

- Oferta financiară detaliată în MDL (brut), cu indicarea costurilor pentru produsele solicitate;

- CV-ul întreprinderii și alte documente, care vor demonstra experiența în domeniu;

- Lista clienților anteriori cu descrierea produselor realizate pe perioada ultimilor 2 ani.

8. Agenția va ține cont de următoarele elemente:

- Implicare. Se va implica activ la realizarea tuturor sarcinilor stabilite în termenii de referință.

- Coordonare. Va coordona aspectele conceptuale cu echipa de proiect.

- Acuratețe. Va depune toată diligența pentru sarcinile efectuate.

- Respectarea termenilor. Va respecta termenii de realizare a sarcinilor stabilite în termenii de referință și de prezentare a livrabilelor.

Ofertantul contractat va realiza activitățile prevăzute pe perioada lunilor iunie – octombrie 2023.

Limba în care vor fi prezentate livrabilele: limba română și limba rusă.

Agențiile interesate sunt rugate să trimită în format electronic dosarul pe adresa: costin.stratulat@gmail.com  cu menţiunea “Concurs – Agenție de comunicare”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 14 iunie 2023, orele 17:00.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 20 iunie 2023, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate.

Persoană de contact:

Constatin Stratulat, coordonator proiect, telefon +37369330178