Asociația Henri Capitant de Cultură Juridică din Moldova contractează furnizor servicii de catering în r. Căușeni

Asociația Henri Capitant de Cultură Juridică din Moldova (AHCCJ) implementează proiectul “Antreprenoriatul social și tinerii din Moldova pentru o societate mai inclusivă, durabilă și inovativă (GoYouth+)”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene. În perioada 15.06.2022 – 15.08.2022, în r. Căușeni, va fi organizată o școală de instruire în domeniului antreprenoriatului social pentru tinerii NEET.

Prin prezenta, Asociația Henri Capitant de Cultură Juridică din Moldova (AHCCJ) invită furnizorii din r. Căușeni să prezinte ofertele pentru prestarea serviciilor de catering în legătură cu organizarea evenimentului. 

Descrierea serviciilor:

Număr unități

      Număr participanți           

   

Prânz 

  1 per zi

            30 persoane                

Pauză de cafea               1 per zi                     30 persoane

 
   

Total zile - 8

 

Solicităm prezentarea meniului cu varietățile de prânz și pauză de cafea. Vă rugăm să depuneți/transmiteți oferta pentru serviciile de mai sus însoțită de costurile detaliate atât per persoană, cât și total per serviciu (TVA la cota 0).

I. Cerințe de evaluare

- Raport preț - calitate;

- Experiență în domeniu;

- Corespunderea cerințelor înaintate.

II. Ofertele financiare vor conține data, semnătura directorului, ștampila, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon, e-mail) și vor fi  expediate în format electronic până la 10.06.2022 la adresa de email: goyouthplus@gmail.com , persoana de contact: +373 78 95 11 54