Concurs pentru efectuarea lucrărilor de reparație curentă a oficiului

Asociația Obștească Societatea Ecologică „BIOTICA” anunță concurs de selectare a antreprenorului care va efectua lucrări de reparație curentă a oficiului AO SE BIOTICA aflat pe str. N. Dimo 17/4, of.22, Chișinău, cu suprafața de 67m.p. conform caietului de sarcini.

Caietul de sarcini poate fi găsit pe www.bioticamoldova.org sau solicitat la email biotica.md@gmail.com

Cerințe față de candidați:

  • Agent economic înregistrat oficial în Republica Moldova;
  • Experiență în domeniu de mini 3 ani;
  • Posibilitatea de a realiza lucrările în perioada iunie-iulie 2022.

Oferta financiară împreună cu certificatul de înregistrare și informația privind experiența în domeniu va fi expediată la adresa biotica.md@gmail.com. Prețul propus va include și cheltuielile pentru taxele și impozitele în conformitate cu legislația în vigoare


Oferta câștigătoare se va stabili conform următoarelor criterii:

  • experiența în domeniul construcțiilor și reparațiilor.
  • prețul cel mai mic;

Termenul limită de prezentare a ofertei data de 25 mai 2022, ora 16:00.
Persoana de contact: Ion Gavgaș, Telefon de contact: 078009147; Email: biotica.md@gmail.com

AO SE BIOTICA activează cu suportul Agenţiei suedeze pentru dezvoltare şi cooperare internaţională (Sida).