AO Aripi de Viață - Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea produselor alimentare și chimice

Asociația Obștească „Aripi de Viață” cu sediul în s. Rotunda, r-nul Edineț, anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru achiziționarea produselor alimentare și chimice.

Prin acest apel, invităm toți furnizorii sau organizațiile specializate în comercializarea produselor alimentare și a produselor chimice să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următoarele condiții:

Este nevoie de produse alimentare de primă necesitate (crupe de diferite feluri, paste, carne, produse lactate), de asemenea produse chimice (săpun, șampon, hârtie igienică, detergent, etc)

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

Oferta de participare la concurs va conține următoarele informații:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, e-mail);
  2. Detalii despre produs/servicii oferite;
  3. Oferta financiară, care va include prețul cu TVA și fără TVA. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către GAL;

În ofertă trebuie să fie aplicată data, semnătura și ștampila de la compania ofertantă și expediată la adresa electronică aripi.viata@gmail.com s-au expediată în format fizic la sediul asociației: s. Rotunda, r-nul Edineț până la data de 23.05.2022.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0780611893 sau la adresa aripi.viata@gmail.com

Articol adaugat de: Alina