Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea echipamentelor de fitness pentru spaţiu deschis

        Grupul de Acțiune Localǎ (GAL) Vasile Stroescu este un parteneriat intersectorial care a fost creat în baza implementǎrii abordǎrii europene LEADER în anul 2018.

        GAL ,,Vasile Stroescu” tinde sǎ contribuie la dezvoltarea economicǎ a 16 localitǎți din raionul Edineț, prin valorificarea resurselor çi patrimoniului local.

        În perioada anilor 2021-2022 GAL-ul va susține 10 proiecte care contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Localǎ, selectate în urma apelului de propuneri lansat în microregiune.

Mai multe detalii despre activitatea GAL o puteți gǎsi pe pagina oficialǎ de FB a GAL :

https://www.facebook.com/GAL-Vasile-Stroescu--103638111878472 .

        Pentru realizarea acestor proiecte, GAL-ul anunțǎ licitație deschisǎ de selectare a unui furnizor  ce comercializează echipamente de fitness pentru spaţiu deschis.

Prin acest apel invitǎm toate companiile sau organizațiile specializate în domeniu  sǎ expedieze oferta de preț, în corespundere cu urmǎtorii parametri tehnici:

Nr.d/o

Denumirea bunului

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificaţii tehnice

1.

Aparat de fitness Air walker

Buc.

1

Material: metal;

Greutatea maxima a unui utilizator: 99 kg;

Vârsta-recomandat pentru adulți și adolescenți;

Dimensiuni: Lungime max: 1014 mm, Lățime max: 554 mm, Înălțime max: 1495 mm.

2.

Aparat de fitness Abdominal

Buc.

1

Material: metal;

Greutatea maxima a unui utilizator 130 kg;
Vârsta: de la 14 ani;

Dimensiuni max(mm): 1330x700x1540.

3.

Aparat de fitness presa piept-tractiuni spate

Buc.

1

Material: metal;

Vârsta:  recomandat pentru adulți și adolescenți;

Greutatea maxima a unui utilizator: 92 kg.

Dimensiuni max.: Lungime: 1828 mm, Lățime: 650 mm, Înălțime: 1895 mm.

4.

Aparat de fitness shior dublu

Buc.

1

Material: metal;

Vârsta:  recomandat pentru adulți și adolescenți;

Greutatea maxima a unui utilizator: 130 kg;

Dimensiuni max.: Lungime: 2100 mm, Lățime: 642 mm, Înălțime: 1605 mm

5.

Aparat de fitness bicicleta

Buc.

1

Material: metal;

Vârsta:  recomandat pentru adulți și adolescenți;

Greutatea maxima a unui utilizator max: 150 kg

Muschii instruiți: Picioare, Abdomen.

Dimensiuni max.: 138x98x43 cm

Lungime - 1400mm; Lățime - 980mm; Înălțime –1200mm;

6.

Aparat de fitness abdominal dublu

Buc.

1

Material: metal;

Vârsta:  recomandat pentru adulți și adolescenți;

Greutatea maxima a unui utilizator: 130 kg;

Dimensiuni max.: 1280x1260x550

7.

Aparat de fitness bare paralele

Buc.

1

Material: metal;

Vârsta:  recomandat pentru adulți și adolescenți;

Greutatea maxima a unui utilizator: 95 kg

Dimensiuni max.: Lungime:1750 mm, Lățime:650 mm, Înălțime:1550 mm

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

Oferta de participare la concurs va conține urmǎtoarele informații:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, e-mail);
  2. Detalii despre produs/servicii oferite;
  3. Oferta financiarǎ, care va include prețul „cu TVA” și „fǎrǎ TVA”. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrǎrilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de cǎtre GAL;
  4. Termenii de livrare 

Notă: În cadrul realizǎrii proiectului o parte din fonduri este scutitǎ de achitarea TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativǎ de la finanțatorii proiectului.

  Oferta trebuie sǎ fie datatǎ, semnatǎ şi ștampilatǎ de compania ofertantǎ çi expediatǎ prin e-mail la adresa galvasilestroiescu@gmail.com sau direct la sediul GAL ,, Vasile Stroescu” s. Viișoara, r-nul Edineț, Republica Moldova) pânǎ la data de 25 mai, 2022, ora 17:00.

   Pentru informații suplimentare, vǎ rugǎm sǎ ne contactați la numǎrul de telefon 067657475 sau la adresa galvasilestroiescu@gmail.com .

 În perioada 2021-2022, GAL-ul este susținut din sursele Fondului de Dezvoltare Ruralǎ LEADER-UE 2.0, proiectul „LEADER pentru Moldova Ruralǎ”, co-finanțat de cǎtre USAID çi Polish aid implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Naționalǎ LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare al Republicii Moldova.

Articol adaugat de: GAL Vasile Stroescu
Alte articole: