Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea echipamentului agricol pentru proiectul „Agricultură modernă și performantă pe Colinele Tigheciului”

 Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea echipamentului agricol pentru proiectul

 „Agricultură modernă și performantă pe Colinele Tigheciului”

Grupul de Acțiune Locală (GAL) Colinele Tigheciului  este un parteneriat intersectorial care a fost creat în baza implementării abordării europene LEADER în anul 2018.

GAL Colinele Tigheciului  tinde să contribuie la dezvoltarea economică a 18 localități din raionul Cantemir și Leova prin valorificarea resurselor și patrimoniului local.

În perioada anilor 2021-2022 GAL-ul va susține 13  proiecte care contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, selectate în urma apelului de propuneri lansat în microregiune ”Colinele Tigheciului investește în oameni și idei prospere”

Mai multe detalii despre activitatea GAL o puteți găsi pe pagina oficială de FB a GAL: https://www.facebook.com/lag.colinele.tigheciului

Pentru realizarea acestor proiecte GAL-ul anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va comercializa echipament pentru dezvoltarea afacerii agricole .

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în agricultură , să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

Nr

Denumirea

Unitatea de masura

Cantitatea

Specificație tehnică

1.

Stropitoare de câmp

Buc

1

Productivitatea pentru 1 oră de lucru : 7-14 h/oră

Viteza de lucru : 6-12 km/h

Volumul rezervorului :2000-2500 l

Lățimea de lucru : 15-20 m

Productivitatea pompei: 140-160 l/min

Viteza de transport, nu mai mult de 16 km/h

Înălțimea de ridicare a rampei deasupra solului 500-600 mm

Ecartament : 1400-1800 mm

Dimensiunea de gabarit în poziție de transportare: 5250*18000*2620 mm

Greutate (kg) 1200 -1500kg

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare. 

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
  2. Detalii despre produs/servicii oferite;
  3. Oferta financiară, care va include prețul inclusiv  TVA și cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către GAL; Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor.
  4. Oferta comercială va fi prezentată cu termen de valabilitate.
  5. Termenii de livrare a produselor.

Notă: În cadrul realizării proiectului o parte din fonduri este scutită de achitarea TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativă de la finanțatorii proiectului.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa gal.colineletigheci@gmail.com sau direct la sediul GAL Colinele Tigheci (str. Verdeșeni MD 7321, s. Cociulia, r-l Cantemir, Republica Moldova) până la data de 23.05.2022.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați beneficiarul la numărul de telefon 078366063 Moraru Ion sau la adresa de e-mail : ion.moraru83@gmail.com. 

În perioada 2021-2022, GAL-ul este susținut din sursele Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2.0, proiectul „LEADER pentru Moldova Rurală”, co-finanțat de către USAID și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova.