Anunț de Licitație - Îmbunătățirea eficienței energetice la grădinița „Mărțișor” din orașul Șoldănești

Anunț de Licitație

Îmbunătățirea eficienței energetice la grădinița „Mărțișor” din orașul Șoldănești, Republica Moldova

 

Această invitație de licitație este publicată ca urmare al Anunțului General de Achiziție pentru acest proiect, care a fost publicat în secțiunea Anunțuri privind achizițiile de pe site-ul web al Nefco (https://www.nefco.int) la 15.10.2021.

Orașul Șoldănești, denumit în continuare „Angajatorul”, intenționează să utilizeze o parte din veniturile unui împrumut de la Corporația Financiară Nordică de Mediu (Nefco) pentru Îmbunătățirea eficienței energetice la grădinița „Mărțișor” din orașul Șoldănești.

Angajatorul invită acum depunerea ofertelor pentru următorul contract care urmează să fie finanțat parțial din  împrumut:

Furnizarea și instalarea tuturor echipamentelor și materialelor necesare pentru lucrările de îmbunătățire a eficienței energetice la grădinița „Mărțișor” din orașul Șoldănești, și anume:

 • Izolarea termică a pereților;
 • Înlocuirea acoperișului și izolarea termică a acestuia;
 • Izolarea planșeului peste subsol;
 • Înlocuirea ușilor și ferestrelor;
 • Înlocuirea sistemului intern de încălzire (radiatoare, conducte, supape, etc.);
 • Izolarea termică a conductelor de încălzire din subsoluri și conducte tehnice, și alte lucrări conexe.

Licitația pentru contractul care urmează să fie finanțat din sursele Nefco este deschisă companiilor din orice țară.

Pentru a fi calificați în procesul de atribuire a unui contract, ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii minime:

 • Ofertantul are capacitatea tehnică și de producere, cât și personal necesar executării  acestui Contract.
 • Venitul mediu anual al Ofertantului în ultimii trei ani (3) a fost cel puțin de două ori mai mare decât prețul ofertei sale. În cazul ofertei depuse de Consorțiu de Asociați (JVCA), partenerul principal trebuie să demonstreze respectarea în proporție de cel puțin 60% din cerințele solicitate;
 • Ofertantul trebuie să demonstreze că are acces sau are la dispoziție active lichide și alte mijloace financiare suficiente pentru a face față fluxului de numerar cu scopul producției pentru acest contract estimat la cel puțin 20% din prețul ofertei sale. În cazul ofertei depuse de Consorțiu de Asociați (JVCA), partenerul principal trebuie să demonstreze respectarea în proporție de cel puțin 60% din cerințele solicitate;
 • Ofertantul a furnizat în mod satisfăcător instalații și lucrări similare altor cumpărători și a încheiat cel puțin trei (3) contracte similare în ultimii cinci ani (5), fiecare cu valoare de cel puțin 50% din prețul propus de oferta sa, care au fost finalizate integral și cu succes. În cazul ofertei depuse de Consorțiu de Asociați (JVCA), partenerul principal trebuie să demonstreze că a finalizat cel puțin 2 (două) astfel de contracte;
 • Ofertantul sau agentul său va putea îndeplini obligațiile de garanție;
 • Ofertantul nu este în faliment sau nu este în procedură de faliment în conformitate cu legislația sau reglementările naționale;

Ofertantul ar trebui să țină cont de faptul că lucrările din prezentul contract vor începe, estimativ, în martie 2022 și vor dura până în august 2022.

Documentația de licitație, va fi transmisă gratuit, la cererea unui potențial ofertant.

La primirea cererii scrise din partea unui potențial Ofertant, documentele vor fi expediate în format electronic în format PDF și MS Word, cu toate acestea, nu poate fi acceptată nicio răspundere pentru nelivrarea sau livrarea întârziată a acestora. În cazul unor discrepanțe între versiunile PDF și Word ale documentului, versiunea PDF va prevala.

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de o Garanție de Ofertă sub formă de declarație de asigurare a ofertei a cărei formă este furnizată în Documentația de licitație. Scopul garanției de ofertă este de a asigura seriozitatea ofertanților cu privire la participarea acestora, indiferent de mărimea contractului.

Ofertele trebuie livrate la adresa – Primăria orașului Șoldănești, str. Independenței 1, or. Șoldănești, MD-7201,  Republica Moldova, până la data de 11.02.2022 ora 15:00 (ora Chișinăului), moment în care acestea vor fi deschise în prezența reprezentanților ofertanților care aleg să participe.

Ofertele vor fi depuse in limba engleză.

Potențialii ofertanți pot obține informații suplimentare și pot solicita documentația de licitație de la:

Din partea orașului Șoldănești:

 Nicolae Zaharia

Tel: +373 76764543

Email: nicolae.zaharia@sinergetika.co

Data: 21.12.2021

Articol adaugat de: Iuliana Golubciuc