Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM), lansează invitația de participare la concursul de achiziție pentru selectarea formatorului (trainerului) în organizarea unei serii de Ateliere de lucru cu femeile din regiunile Republi

Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM), lansează invitația de participare la concursul de achiziție pentru selectarea formatorului (trainerului) în organizarea unei serii de Ateliere de lucru cu femeile din regiunile Republicii Moldova, ce vor contribui la identificarea recomandărilor/propunerilor/ideilor de politici privind abilitarea și participarea economică a femeilor.

Termen de realizare: decembrie 2021 – februarie 2022

Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (în continuare - PNFM) a fost lansată în 2012 ca o inițiativă națională care sprijină emanciparea femeilor și a fost înființată oficial în 2016, având ca obiectiv principal sporirea rolului femeii în societate și în afaceri, abilitarea drepturilor și oportunităților, susținerea creșterii potențialului feminin în domeniul antreprenorial și managerial din Republica Moldova. PNFM s-a dezvoltat cu succes, construind o comunitate de peste 3000 de femei din toate regiunile Moldovei. Platforma are o experiență substanțială, reunind femei și fete pentru a comunica, inspira și a împărtăși din experiența proprie, a provoca discuții cu privire la probleme stringente, cum ar fi discrepanțele de gen în antreprenoriat, femeile în contextul migrației etc. Este important de menționat că PNFM se concentrează pe regiuni, unde aceste eforturi sunt cele mai necesare. În acest context, PNFM coordonează Rețeaua Regională a Femeilor Ambasadoare, având ca scop creșterea gradului de conștientizare în rândul femeilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială și asumarea responsabilității pentru schimbările pozitive atât în viața personală, cât și în comunitate.

PNFM beneficiază de subvenție locală ”Fortificarea dialogului de politici în domeniul abilitării și participării economice a femeilor din Republica Moldova” din partea  proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Guvernelor Germaniei și Elveției.

Scopul subvenției locale este fortificarea capacităților PNFM, în special în dezvoltarea și menținerea contactelor regionale și dialogului de politici în ce privește consolidarea abilitării și participării economice a femeilor în vederea promovării accesului egal al acestora la oportunități economice și muncă decentă.

Obiectiv - selectarea formatorului (trainerului) pentru organizarea unei serii de Ateliere de lucru cu femeile din regiunile Republicii Moldova, ce vor contribui la identificarea recomandărilor/propunerilor/ideilor de politici privind abilitarea și participarea economică a femeilor.

Atelierele de lucru se vor desfășura, în perioada decembrie 2021 - februarie 2022, în or. Edineț (Nord), Leova (Sud) și Strășeni (Centru), în format hibrid (offline și online), iar organizarea acestora va fi facilitată de către Rețeaua Regională a Femeilor Ambasadoare. În cazul restricțiilor pandemice PNFM va asigura suportul pentru conexiune online prin intermediul platformei Zoom.

Numărul planificat de participanți pentru cele 3 ateliere de lucru este de cca 60 de femei (inclusiv din grupuri vulnerabile).

Agenda evenimentelor se va elabora de către formator, în comun și în coordonare cu echipa PNFM  și reprezentantul proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova.

Scopul principal al atelierelor este să ofere setul de abilități și instrumente necesare femeilor pentru a se încadra în viața economică profesională și/sau antreprenorială, combinând suportul  educațional precum și cel financiar, oferind servicii de asistență în procesul de aplicare la programele naționale prevăzute  pentru femeia-antreprenor, cu focusarea  pe participarea femeilor  ce provin din grupuri vulnerabile (cu dizabilități, victime ale violenței domestice și traficului de ființe umane, minorități etnice, mame singure, NEET etc.). Asyfel, aceste evenimente vor contribui la crearea unor conexiuni și legături durabile între PNFM și părțile interesate relevante.

Evenimentele se vor baza pe prezentări Power Point, lucrul individual, brainstorming, analiză, discuții, lucru în grup, studii de caz, sesiuni de întrebări și răspunsuri, videoclipuri, exerciții practice, prezentarea istoriilor de succes etc.

La sfîrșitul fiecărui atelier va fi realizat un sondaj pentru a măsura feedback-ul participanților, precum și pentru a colecta recomandări privind propunerile de politici în domeniul abilitării și participării economice a femeilor în Republica Moldova.

Livrabile și responsabilitățile formatorului:

1) Suport în organizarea celor 3 ateliere de lucru cu durata de 1 zi (6 ore academice).

2) Elaborarea Agendei atelierului de lucru, Chestionarului de evaluare a satisfacției participanților și materialelor de instruire necesare pentru desfășurarea evenimentelor;

3) Participarea la 3 ateliere de lucru în calitate de formator;

4) Elaborarea și prezentarea Raportului final, în care se va reflecta descrierea generală a celor 3 ateliere, inclusiv principalele provocări, constrângeri, recomandări pentru viitoarele ateliere și pentru îmbunătățirea cadrului legislativ pentru abilitarea economică a femeilor.

Cerințe față de candidați

  • Studii superioare (masterat sau licență) în științele comunicării, economie, filologie sau alt domeniu relevant;
  • Minimum 2 ani de experiență de lucru în calitate de formator, preferabil la evenimente cu participanții din regiuni, grupuri vulnerabile, femei etc.;
  • Cunoștințe practice și experiență în elaborarea agendelor pentru evenimente, materialelor de instruire, chestionarelor, prezentărilor etc.;
  • Abilități de comunicare cu femei, în special din grupuri vulnerabile, și de găsire de soluții și compomisuri în situații dificile;
  • Capacități de lucru în echipă și de comunicare publică, în special la nivel regional;
  • Responsabilitate, dedicație și profesionalism;
  • Posedarea la nivel înalt a limbilor română și rusă.

Procedura de aplicare

Candidații interesați, care corespund criteriilor menționate mai sus, sunt rugați să prezinte următoarele documente:

  1. a) Oferta financiară în valoare totală brută, în lei moldovenești;
  2. b) Oferta tehnică: Curriculum Vitae (CV) și scrisoare de intenție.

Dosarele pot fi expediate la adresa electronică pnfm.achizitie@gmail.com sau depuse în format fizic la sediul A.O. Platforma Națională a Femeilor din Moldova, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 31, et. 2, cu mențiunea „Formator pentru organizarea Atelierelor de lucru cu femei din Republica Moldova”.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 decembrie 2021, ora locală 16:00.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 

Persoana de contact: Ina Toderasco

Tel.: (373) 696 61 440

E-mailpnfm.achizitie@gmail.com

Pentru informații despre Platforma Națională a Femeilor din Moldova, Vă rugăm să accesați www.platformafemeilor.md

 


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă