Licitație privind participarea la ,,Construcția scenei de vară ,, în s.Climauții de Jos r-ul Șoldănești

Asociația Obștească ,, PRO Viitor ,, anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va presta servicii de constructive a unei scene de vară în s.Climauții de Jos r-ul Șoldănești, casa de cultură .

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în lucrări de constructive și prelucrare a lemnului , să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

1. Scenă de vară din lemn amplasată pe platformă turnată; .
2. Dimensiuni - Lungime- 6 m; Lățime – 4m; Înălțime -3 m.de la sol;
3. Platformă turnată din beton.

 

Furnizorul selectat va semna un contract de prestare servicii de constructive a scenei de vară .
Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
2. Detalii despre produs/servicii oferite;
3. Oferta financiară, care va include prețul. Ofertantul va indica, de asemenea;
4. Termenii de execuție a serviciilor/ livrare a produsului- 20.11.2021

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa mariana.melnic14@gmail.com sau direct la sediul organizației s. Climauții de Jos r-ul Șoldănești Republica Moldova AO PRO Viitor , Melnic Mariana până la data de 15.10.2021

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 076061555 sau la adresa de e-mail mariana.melnic14@gmail.com

* Activitatea este desfășurată în cadrul proiectului ,, Împreună suntem putere ,, implementat Solidarity Fund PL în Republica Moldova și AO ,, PRO Viitor ,, ca parte a proiectului Ediția Acces pentru Succes + 2021 lansată de către Solidarity Fund PL în Moldova, cu suportul financiar al Polish Aid.

 

Author: AO PROVIITOR

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă