Concurs: expert/grup de experți în vederea realizării analizei costului netransparenței (ineficienței) în procesul decizional

 Baner concurs CRTD21015Denumirea organizației contractante: Asociația Obștească Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

Sediul organizației contractante (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, or. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, tel: +373 230 23619, e-mail: crt.dacia@gmail.com.

Persoana de contact: Babici Stela, manager de proiect, tel: +373 68338284, e-mail: stela.babici@yahoo.com.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI: servicii de consultanță în vederea efectuării analizei costului netransparenței (ineficienței) decizionale comparativ cu respectarea cerințelor legale în domeniul transparenței decizionale pe baza a 3 decizii din domeniul infrastructurii.

NUMĂRUL CONCURSULUI: CRTD21015 din 21 septembrie 2021.

 

Context

Odată cu aprobarea proiectelor de decizie în domeniul infrastructurii, precum construcția și repararea drumurilor și altor obiecte de infrastructură, mentenanța clădirilor administrative, achiziționarea serviciilor și materialelor de construcție, CRP Soroca atestă mai multe nereguli și o netransparență aplicată în special în acest domeniu din partea Consiliului Raional Soroca.

Având în vedere că în domeniul infrastructurii, în ultimele perioade au fost alocate cele mai mari fonduri din bugetul consiliului Raional Soroca, iar procesul de luare a deciziilor nu a fost mereu în conformitate cu prevederile legale privind transparența decizională, societatea civilă dar și populația generală din raion consideră oportună evaluarea eficienței deciziilor luate și fondurilor cheltuite.

Astfel Asociația Obștească Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, care deține secretariatul Consiliului Raional de Participare Soroca, inițiază efectuarea unei analize, pe paza a 3 decizii din domeniul infrastructurii, în urma căreia vor fi evaluate costurile netransparenței (ineficienței) deciziilor aprobate și implementate.

Obiectiv

Astfel, pentru a realiza evaluarea costului netransparentei decizionale, AO ” Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA” anunță concurs de selectare a unui expert care, pe baza a 3 decizii din domeniul infrastructurii va efectua evaluarea costurilor netransparentei decizionale comparativ cu costurile care ar fi posibil să fie suportate în cazul acelorași decizii, însă cu respectarea prevederilor legale privind transparența decizională.

Livrabilele consultantului/consultanților:

 • Raport privind analiza costului netransparenței (ineficienței) decizionale comparativ cu respectarea cerințelor legale în domeniul transparenței decizionale pe baza a 3 decizii din domeniul infrastructurii;
 • Formularea recomandărilor pentru îmbunătățirea situației constatate;
 • Prezentarea raportului elaborat în baza analizei costului netransparenței.

Cerințe față de candidat:

 • Studii universitare în domeniul social, drept, administrației publice, studii economice;
 • Cunoașterea cadrului general (cadrul normativ, practici etc.) privind efectuării analizei costului netransparenței (ineficienței) decizionale comparativ cu respectarea cerințelor legale în domeniul transparenței decizionale;
 • Experiență (probată) privind efectuării analizei costului netransparenței (ineficienței) decizionale comparativ cu respectarea cerințelor legale în domeniul transparenței decizionale;
 • Experiență de consultare a OSC-urilor în domeniul analizei politicilor publice;
 • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

 1. a) Evaluarea tehnică (70%) - experiența/expertiza dovedită;
 2. b) Evaluarea financiară (30%).

Aspecte organizatorice

Consultantul își va realiza sarcinile contractuale în coordonare cu managerul de proiect.

Durata contractului:

Consultantul va presta serviciile sus-menționate în perioada octombrie - noiembrie 2021.

Oferta financiară

Oferta financiară va fi depusă luând în considerare numărul de zile necesare pentru elaborarea Raportului de analiză a costurilor netransparentei decizionale. Oferta va fi depusă în MDL, calculată la cota TVA 0 %  și va include suma brută (inclusiv cheltuielile de transport).

Remunerarea consultantului/consultanților se va efectua în baza aprobării Raportului de analiză a costurilor netransparentei decizionale și a actului de predare – primire a serviciilor. Plata va fi efectuată prin transfer bancar.

Dosarul solicitantului/grupului de solicitanți va conține următoarele documente:

 • CV care reflectă experiența relevantă a solicitantului/grupului. Scrisori de recomandare de la companii/organizații pentru care au fost prestate servicii similare, va constitui un avantaj;
 • Descrierea metodologiei efectuării analizei costului netransparenței;
 • Oferta financiară.

Procedura de aplicare și de selectare:

Formularul de aplicare va fi expediat la adresă de e-mail: crt.dacia@gmail.com cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD21015” sau la oficiul A.O. CRT DACIA, or. Soroca, str. Mihail Sadoveanu nr. 21 până la 29 septembrie 2021, ora 18.00. Informații suplimentare privind acest concurs pot fi solicitate în scris la adresa electronică crt.dacia@gmail.com.

Descarcă aici invitația la concurs 
Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă