Servicii de instruire cu tematica: „Motivația de a conduce-Profilul unei fete lidere”

 Baner concurs CRTD21014Denumirea organizației contractante: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

Sediul organizației contractante (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com.

Persoana de contact: Babici Stela, Președinte CRT DACIA, tel: +373 68338284, e-mail: stela.babici@gmail.com.

Obiectul achiziției: Servicii de instruire cu tematica: ”Motivația de a conduce-Profilul unei fete lidere”.

Numărul concursului: CRTD21014

Locul de realizare: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova.

Limba de lucru: limba română.

Perioada de realizare: octombrie 2021.

Grup țintă: 20 fete cu vârsta cuprinsă între 15-20 ani.

Context: Concursul este realizat în cadrul Proiectului ”Academia de liderism pentru fete ”LEAD-FEM” implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, cu suportul financiar al Fundației OAK în parteneriat cu Asociația pentru Relații Comunitare din România. CRT DACIA în cadrul acestui proiect, are ca scop edificarea unei noi generații de fete lidere în domeniu promovării drepturilor femeilor din Republica Moldova, a planificat realizarea unui obiectiv, ce vizează abilitarea cu cunoștințe și capacități de lider a unui grup de 20 de fete. În acest context, se planifică realizarea unui training de 2 zile, pentru a dezvolta capacitățile de leadership.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

#

Criterii

Punctaj maxim, (puncte)

1.        

Valoarea ofertei ca cost

50

2.        

Studii superioare de licență/master

10

3.        

Abordarea conceptuală planificată și propusă de formator pentru acest training

10

4.        

Calificarea în domeniul leadership

10

Valuta și modul de achitare: serviciile vor fi remunerate în Lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza contractului de prestări servicii, actului de recepționare și a raportului pe serviciile realizate.

Specificații cu referire impozite și taxe: formatorul selectat care își desfășoară activitatea profesională în bază de patentă, va fi remunerat conform prevederilor legislația în vigoare.

Condiții de participare la concurs: Formatorul prezintă oferta, CV-ul, o scurtă descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată (maxim o pagină A4). Selecția unui formator va fi efectuată în dependență de ofertele recepționate în cadrul concursului.

Modalitățile de participare la concurs: oferta se expediază la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD21014”.

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

Cerințele față de serviciile solicitate

Denumirea serviciilor

Descrierea serviciilor

Numărul formatorilor/experților

Servicii de instruire cu tematica ”Motivația de a conduce-Profilul unei fete lidere”

În vederea prestării serviciilor de instruire în domeniul dat, vor fi realizate următoarele activități:

1 training de 2 zile pentru 20 de fete ”Motivația de a conduce-Profilul unei fete lidere”.

Rezultatele anticipate: 20 de fete  au dezvoltate capacități de leadership.

1 formator calificat în domeniul leadershipului

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 27 septembrie 2021

Data/ora desfășurării concursului: 28 septembrie 2021.

Structura unei oferte

Numele, prenumele expertului/formatorului:

Telefon:

E-mail:

Valoarea ofertei:

#

Numele, prenumele expertului

Denumirea serviciilor

Unitate

Total unități

Cost unitate, lei

Sub-total, lei

1.

 

Servicii de instruire cu tematica ”Motivația de a conduce-Profilul unei fete lidere”

zile

2 zile

   

Descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată:

(Descrieți metodologia în maxim 1 pagină pentru serviciile de instruire)

Formatorul va realiza activități/prezentări cu scopul de a forma cunoștințe și capacități de lider a unui grup de 20 de fete.

Toate activitățile și tematicele, agendele activităților vor fi în prealabil consultate cu organizația contractată.

Anexe:

 CV – Expert/formator

Descarcă aici invitația la concurs 


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă