A.O. Centrul de Consultanță în Afaceri anunţă concurs de selectare a unei companii/consultanți pentru servicii de traducere

A.O. Centrul de Consultanță în Afaceri anunţă concurs de selectare a unei companii/consultanți pentru servicii de traducere

A.O. “Centrul de Consultanță în Afaceri” solicita ofertă de preț pentru servicii de traducere în cadrul proiectului de cooperare transfrontalieră și transnațională care este în implementare.

Număr de referință: BSB908/PP6/GA.Trans.EES/21\16.07.2021

Denumirea Proiectului: BSB Smart Farming - Pregătirea în comun a condițiilor pentru transformarea digitală în sectoarele agricole și conexe din zona bazinului Mării Negre”

Perioada de implementare și durata: 14.07.2020 – 13.03.2022. 20 luni.

Program de finanțare: Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, care este co-finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul instrumentului european de vecinătate și de către țările participante: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România,

Produs solicitat: servicii de traducere în limbile română-engleză, engleză-română,

Domeniu și terminologie utilizată: agricultură, tehnologii informaționale, smart farming

Perioada de contractare a serviciilor : august 2021 – martie 2022

Cerințe față de ofertanți:

 • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor pentru care se propune oferta: Română, Engleză: ortografie, stilistică, morfologie;
 • Cunoașterea terminologiei în domeniile: managementul proiectului, informativ-educațional, presă, agricultură, tehnologii inovaționale
 • Experiență relevantă de lucru : minim 5 ani
 • Disponibilitatea de a presta servicii de traducere în termeni restrînși de timp.

Conţinutul ofertei:

 • Pentru persoane fizice – CV actualizat;
 • Pentru persoane juridice – Certificat de înregistrare sau licență;
 • Oferta financiară în MDL
 • Referințe la lucrări/traduceri relevante anterioare efectuate de ofertant;

Informaţia referitor la detaliile serviciilor solicitate este inclusă în Termenii de Referinţă ataşaţi.

TERMENI DE REFERINŢĂ PRIVIND

SELECTAREA UNEI COMPANII / CONSULTANȚI PENTRU SERVICII DE TRADUCERE

în cadrul proiectului  BSB Smart Farming - Pregătirea în comun a condițiilor pentru transformarea digitală în sectoarele agricole și conexe din zona bazinului Mării Negre” finanţat prin Programul Operaţional Comun pentru “Bazinul Mării Negre 2014-2020” (Nr. Proiect BSB-908)

16 iulie 2021

Centrul de Consultanţă în Afaceri anunţă concursul prin cerere de oferte pentru selectarea unei companii/consultant pentru prestarea serviciilor de traducere română-engleză și engleză-română, activitate în cadrul proiectului  BSB Smart Farming - Pregătirea în comun a condițiilor pentru transformarea digitală în sectoarele agricole și conexe din zona bazinului Mării Negre”

Descrierea proiectului:

Proiectul sprijină eliminarea unora dintre principalele deficiențe ale țărilor bazinului Mării Negre legate de viitoarea transformare digitală, stimulând antreprenoriatul cu activități bine planificate și relevante pentru o serie de provocări și oportunități care decurg din principalele procese teritoriale de desfășurare în trei dimensiuni.

Prima dimensiune este legată de sprijinul pentru schimbarea condițiilor de modernizare a agriculturii și a sectoarelor conectate din zonă, întrucât agricultura digitală inteligentă este listată drept cea mai înaltă oportunitate tehnologică în ceea ce privește impactul pozitiv așteptat. A doua dimensiune este legată de provocările din fața principalului motor al economiei și bunăstării populației locale - IMM-urile din regiune.

Proiectul îmbunătățește în mod stabil condițiile de sprijinire a IMM-urilor din regiunile care operează în agricultură și sectoarele conexe pentru a rămâne în concordanță cu tendințele industriale de vârf și fertilizează motivele pentru noi inițiative în cele mai promițătoare noi tendințe și nevoi industriale, cu o puternică încrucișare -efect de frontieră, răspunzând astfel la disparitățile regionale.

Proiectul asigură un teritoriu durabil pentru susținerea în continuare a cunoștințelor și a întreprinde schimburi între țări la diferite niveluri de desfășurare a ecosistemelor inovatoare ale IMM-urilor. A treia dimensiune este răspunderea la provocările socio-economice din zonă - exodul creierului și al abilităților și risipa de creiere, fluxurile de migrație, disparitățile regionale legate de urbanizare și depopularea zonelor rurale. Proiectul ia în considerare aceste tendințe și le răspunde oferind un model pentru îmbunătățirea oportunității persoanelor cu calificare înaltă de a deveni interesați de agricultură sau de a lucra cu fermierii, susținând reținerea tinerilor în locurile lor natale, creând și hrănind oportunități pentru start-up ca o alternativă mult dorită și necesară împotriva muncii sezoniere slab calificate sau a câmpurilor fermierilor.

Proiectul reacționează, de asemenea, la procesele de depopulare și îmbătrânire și la presiunea migrației neplanificate care oferă oportunități pentru utilizarea abilităților și competențelor TIC chiar și în cele mai subdezvoltate zone din zona BSB.

Obiectivele proiectului :

O1. Îmbunătățirea pregătirii pentru introducerea tehnologiilor inovatoare bazate pe TIC în agricultură și sectoarele conexe

 O2.  Încurajarea transformării digitale în sectoarele agricole și conexe din zona Bazinului Mării Negre

O3. Creșterea intensivă a oportunităților comerciale transfrontaliere și modernizarea în sectoarele agricole și conexe

Componente de Acţiuni 

1. Investigații privind nivelul de pregătire pentru agricultura inteligentă în zona Bazinului  Mării Negre

2. Setarea platformei  Smart Farming în zona Bazinului  Mării Negre

3. Dezvoltarea rețelei de Smart Farming în Bazinul  Mării Negre

4. Încurajarea transformării digitale în sectoarele agricole și conexe din zona

5. Consolidarea ecosistemului antreprenorial transfrontalier al zonei Bazinului Mării Negre

Perioada de contractare a serviciilor : august 2021 – martie 2022

Sarcini:

Ofertantul urmează să îndeplinească următoarele servicii:

Livrabil 1: Traducerea materialului pentru platforma BSB908 din Engleză în Română cca 50 pagini A4

Livrabil nr 2. Traducerea în din română în engleză a 6 înregistrări video din cadrul a webinarelor organizate în cadrul proiectului BSB908

Compania/consultantul selectat va lucra sub supravegherea coordonatorului de proiect care are responsabilitatea generală în ceea ce privește toate activitățile proiectului și aspectele contractuale ale acestui concurs.

Calificare necesară:

 • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor pentru care se propune oferta: Română, Engleză: ortografie, stilistică, morfologie;
 • Cunoașterea terminologiei în domeniile: managementul proiectului, informativ-educațional, presă, agricultură, tehnologii inovaționale
 • Experiență relevantă de lucru minim 5 ani
 • Disponibilitatea de a presta servicii de traducere în termeni restrînși de timp.

Rezultate aşteptate:

Ofertantul selectat va presta serviciile solicitate conform condiţiilor solicitate de Centrul de Consultanţă în Afaceri  în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi A.O.CCA).

Oferta va avea următorul conţinut:

 • Pentru persoane fizice – CV actualizat;
 • Pentru persoane juridice – Certificat de înregistrare sau licență;
 • Oferta financiară în MDL
 • Referințe la lucrări/traduceri relevante anterioare efectuate de ofertant;

Toate datele personale sunt destinate utilizării interne a A.O.CCA, confidențialitate garantată.

Oferta financiară trebuie să fie prezentată după modelul următor:

Livrabil 1: Traducerea materialului pentru platforma BSB908 din Engleză în Română cca 50 pagini A4.

Limba de lucru

Preț brut pentru 1 pagină, în MDL

Nr de pagini traduse pe zi,    în MDL

Română-Engleză

   

Engleză-Română

   

*1 pagină = 1800 caractere fără spații

Livrabil nr 2. Traducerea în din română în engleză a 6 înregistrări video din cadrul a webinarelor organizate în cadrul proiectului BSB908 cu dura per fiecare webinare 60 minute . Oferta va fi prezentată pentru traducerea subtitrelor.  

Limba de lucru

Preț brut pentru 1 webinar în MDL (durata cca 60 min)

Preț brut per 6 webinare în MDL

Română-Engleză

   

*Pentru persoane fizice Prețul BRUT trebuie să  includă toate taxele angajatorului și cele ale angajatului, după cum urmează: taxele angajatorului — 18% fondul social, 4,5% asigurarea medicală; taxele angajatului – 4,5% asigurarea medicală, 6% fondul de pensii, 12% impozit pe venit.

Criteriul de evaluare:

Prețul indicat în ofertă este definitiv și nu poate fi ajustat după termenul limită pentru depunerea ofertelor. Selecția ofertelor se va face pe principiul cel mai mic preț oferit conform sarcinilor solicitate.

Plata pentru serviciile prestate:

Plata va fi efectuată prin  transfer bancar în MDL în conformitate cu contractul de prestări servicii.

Ofertele pot fi trimise în forma electronică sau în formă fizică la adresele:

Formă electronică: e-mail: project@cca-ngo.org și ciochina.elena.law@gmail.com cu referinţa Achiziţie „Concurs – Servicii de Traducere”.

Data limită:30 iulie 2021

Ofertele se vor aplica nu mai tîrziu de 30 iulie 2021, orele 18:00.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Pentru informații suplimentare:

Tel: 068384224

e-mail ciochina.elena.law@gmail.com


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.