Devino susținător al portalului
Become a Patron!

După o lună de la lansarea paginii unde puteți contribui pentru continuarea proiectului CIVIC.MD s-au gasit 13 persoane gata să ne susțină. În această lună ne-au vizitat 26 092 persoane.

Așteptările erau mai mari…

 

Le mulțumim susținătorilor:

Ada Dulman, Constantin Curca, Marina Grosu, AO Principii Sanatoase, Vasile Vasiliev, Liliana Samcov, Elena Spinu, Anastasia Vrancean, Olga Melnic, Maria Barbalat, Georgiana Finaru, Irina Cojocaru, Aliona Turcan

 

Ne poți susține și tu aici:

https://www.patreon.com/portalcivic

CCI a RM solicită oferte de preț privind achiziționarea unui pavilion apicol mobil pentru extragerea mieriiCamera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) invită companiile specializate să participe la licitația publică privind achiziționarea unui pavilion apicol mobil pentru extragerea mierii, din cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană.

 1. Denumirea autorității contractante:Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova- Agenție de implimentare;
 2. Obiectul achiziției: Pavilion apicol mobil pentru extragerea mierii.
 3. Data publicării anunțului: 11.06.2021.
 4. Sursa alocației: Programul de granturi locale al PNUD în cadrul  Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană.
 5. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea bunurilor după semnarea contractului, în termen de până la 15 zile din momentul solicitării.
 6. Livrarea și descărcarea la destinație a bunurilor va fi efectuată conform contractului.
 7. Ofertantul va indica, disponibilitatea achiziționării cu aplicarea TVA la cota zero.
 8. Oferta urmază a fi depusă pe lot intreg;
 9. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.
 10. Termenul de garantie: 12 luni.
 11. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului elaborat și cel mai mic preț.
 12. Evaluarea ofertelor: pe lot intreg;
 13. Oferta va contine specificația tehnică deplină solicitată conform caietului de sarcini (se anexează).
 14. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:

Notă: Suma ofertei în mod obligatoriu va include prețul utilajului, transportul și descărcarea la destinație în cazul livrarii de către vânzator conform contractului.

 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;
 • Rechizitele bancare cu ștampila băncii deserventă;
 • Certificat de conformitate;
 • Informații generale despre participant și lista principalelor livrari, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:

 • Telefonul: 022 23 5268
 • E-mail: silvia.dolghii@ chamber.md
 • Numele și prenumele persoanei responsabile: Silvia Dolghii

Depunerea ofertelor:

Termenul de depunere a ofertelor: 18 iunie 2021, ora 16:00.

Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:

 • Electronic la adresa: camera@chamber.md, indicându-se în subiectul mesajului „Extindere prisacă apicolă” Nr. Lot ____[denumirea ofertantului]”.
 • Personal în plic sigilat la adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 151. Plicul va fi marcat Proiectul ,,Extindere prisacă apicolă”, Nr. Lot___[denumirea ofertantului]”;

Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan