Anunț de prelungire a termenului concursului deschis privind postul vacant Specialist/ specialistă angajare asistatăTERMENI DE REFERINȚĂ

pentru postul vacant Specialist/ specialistă angajare asistată

Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova, organizaţie non-profit şi non-guvernamentală, fondată cu scopul de a promova drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi a contribui la procesul de incluziune socială a acestora, angajează Specialist/ specialistă angajare asistată, care va activa în zona de Sud a Republicii Moldova.

Scopul postului: asistență individualizată acordată persoanelor cu dizabilități (femei și bărbați) în vederea obținerii și menținerii unui loc de muncă remunerat pe piața muncii.

Sarcinile principale ale postului:

 • Oferă suport informațional în vederea asigurării și revendicării dreptului la muncă.
 • Instrumentează cazurile cu aplicarea managementului de caz.
 • Elaborează profilul vocațional al beneficiarului.
 • Dezvoltă abilități și competențe de integrare pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități în vederea obținerii unui loc de muncă.
 • Informează potențialii angajatori cu privire la serviciul angajare asistată și îi sprijină în procesul de angajare a unei persoane cu dizabilitate, oferind consiliere și orientare cu privire la dizabilitate și angajare.
 • Stabilește și mediază întâlniri dintre persoana cu dizabilități și potențialii angajatori.
 • Participă la stabilirea compatibilității dintre persoana cu dizabilități și locul de muncă.
 • Asistă beneficiarul la locul de muncă pentru a învăța realizarea unei sarcini la serviciu, a-și asuma un nou rol profesional sau pentru a rezolva problemele apărute cu colegii.
 • Monitorizează evoluția beneficiarilor angajați post angajare și mediază eventuale probleme apărute.

Perioada angajării: 07 iunie 2021 – 31 decembrie 2021, cu posibilitatea de extindere a contractului de muncă.

Timpul estimat pentru activitate: 8 ore / zi, 5 zile / săptămână.

Locul de muncă / zona de intervenție: raion din Sudul Moldovei.

Calificare necesară:

 • Studii superioare în domenii relevante poziției anunțate (asistență socială, psihologie, pedagogie și pedagogie specială etc.).
 • O bună cunoaștere a cadrului legal în vigoare din domeniul dizabilității, în mod special a celei cu referire la muncă, asigurarea și crearea condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.
 • Experiență în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Competențe și abilități necesare:

 • Competențe de lucru cu persoanele cu dizabilități, reprezentanți ai APL, angajatori şi în procese participative
 • Abilități de cooperare, negociere, argumentare, creare de relații de cooperare.
 • Abilități de conducere / coordonare a întâlnirilor de lucru sau evenimentelor speciale.
 • Capacitate excelentă de analiză şi sinteză, interpretare corectă a datelor, situaţiilor.
 • Competență de instruire și coaching.
 • Deprinderi excelente de comunicare în limbile română și rusă.
 • Abilități excelente de utilizare a Microsoft Office și social media.

Caracteristici individuale: Proactivitate. Punctualitate. Rezistență la stres. Integritate morală și profesională. Inițiativă.

Candidați / candidatele care se potrivesc cu profilul descris mai sus vor transmite pâna la data de 14 iunie 2021 CV-ul şi o scrisoare de intenție. Dosarul poate fi depus prin e-mail la valentina@motivation-md.org. În mesajul e-mail trebuie să fie specificat subiectul: Angajează Abilitatea.

Persoana de contact: Valentina Toporeț, coordonator de proiect, gsm: 068 16 75 10.

Notă: Persoana selectată va beneficia din partea Asociației de instruire gratuită și coaching în angajarea asistată a persoanelor cu dizabilități conform procedurii de angajare asistată.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Evaluarea dosarelor primite se va face în 2 etape, cu respectarea principiilor confidențialității și a egalității de șanse. La prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate mai sus; cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar. Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova asigură că deciziile luate în procesul de selecție vor fi bazate pe criterii obiective, nediscriminatorii, legate direct de postul de muncă.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova este operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 0002733. Prin expedierea dosarului dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Personalul implicat în recrutare și selecție este conștient de faptul că se aplică regulile de protecție a datelor cu caracter personal și că informațiile personale trebuie tratate în mod confidențial. Conform politicii noastre, vom păstra documentele dvs. de candidat/ă doar pentru perioada de recrutare.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet