CCI a RM solicită oferte de preț privind achiziționarea echipamentului de producere a produselor de patiserie și panificațieCamera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) invită companiile specializate să participe la licitația publică privind achiziționarea echipamentului de producere a produselor de patiserie și panificație din cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană.

 1. Denumirea autorității contractante/ agenția de implimentare: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.
 2. Obiectul achiziției: Echipament de producere a produselor de patiserie și panificație.
 3. Data publicării anunțului: 07 mai 2021.
 4. Sursa alocației: Programul de granturi locale al PNUD în cadrul  Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană.
 5. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea bunurilor după semnarea contractului, în termen de 45 de zile din momentul solicitării.
 6. Livrarea și descărcarea la destinație a bunurilor va fi efectuată cu transportul și personalul a companiei.
 7. Ofertantul va indica, disponibilitatea achiziționării cu aplicarea TVA la cota zero.
 8. Oferta urmază a fi depusă pe fiecare lot separate.
 9. Se asigură gratuit: traducerea cărților tehnice cu instrucțiuni de instalare și funcționare, montajul și punerea în funcțiune precum și instruirea personalului operativ.
 10. Locul livrării: mun. Ungheni.
 11. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.
 12. Termenul de garanție: 12 luni sau mai mult în cazul semnării cotractului pe deservire tehnica.
 13. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului elaborat și cel mai mic preț.
 14. Evaluarea ofertelor: pe fiecare lot separat.
 15. Oferta va conține specificația tehnică deplină solicitată conform caietului de sarcini (aici).
 16. Pentru a participa la concursul de achiziții, agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:

Notă: Suma ofertei în mod obligatoriu va include prețul utilajului, transportul și descărcarea la destinație.

 • Informații generale despre participant și lista principalelor livrări, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 • Certificat de conformitate;
 • Rechizitele bancare cu ștampila băncii deserventă;
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;

Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:

 • Telefonul: 022 23 5268
 • E-mail: silvia.dolghii@ chamber.md
 • Numele și prenumele persoanei responsabile:
 • Silvia Dolghii

Depunerea ofertelor:

 • Termenul de depunere a ofertelor: data de 17 mai 2021, ora 16:00.
 • Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:
 1. Personal în plic sigilat la adresa: mun Chișinău str. Ștefan cel Mare 151. 
 2. Plicul va fi marcat- Proiectul ,, Producere de produse de patiserie și panificație”, Nr. Lot___[denumirea ofertantului]”;
 3. Electronic la adresa: camera@chamber.md, indicându-se în subiectul mesajului  Proiectul ,, Producere de produse de patiserie și panificație” Nr. Lot ____[denumirea ofertantului]”.

Întocmirea ofertelor:

 • Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile.


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet