Devino susținător al portalului
Become a Patron!

După o lună de la lansarea paginii unde puteți contribui pentru continuarea proiectului CIVIC.MD s-au gasit 13 persoane gata să ne susțină. În această lună ne-au vizitat 26 092 persoane.

Așteptările erau mai mari…

 

Le mulțumim susținătorilor:

Ada Dulman, Constantin Curca, Marina Grosu, AO Principii Sanatoase, Vasile Vasiliev, Liliana Samcov, Elena Spinu, Anastasia Vrancean, Olga Melnic, Maria Barbalat, Georgiana Finaru, Irina Cojocaru, Aliona Turcan

 

Ne poți susține și tu aici:

https://www.patreon.com/portalcivic

CCI a RM extinde termenul de participare la licitația publică privind achiziționarea bovinelor de rasa pentru producerea lapteluiDenumirea autorității contractante: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

 1. Obiectul achiziției:  Bovine de rasa pentru producerea laptelui.
 2. Sursa alocației: Achiziția se realizează în scopul susținerii proiectului “Creșterea bovinelor, comercializarea cărnii și a laptelui”, din cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană.
 3. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea bunurilor după semnarea contractului, în termen de 5 zile calendaristice din momentul încheierii contractului. 
 4. Ofertantul va indica, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero.
 5. Livrarea și descărcarea la destinație a bunurilor va fi efectuată cu transportul și personalul Cumpărătorului.
 6. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.
 7. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului elaborat și cel mai mic preț.
 8. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invită operatorii economici specializați, rezidenți și nerezidenți din Republica Moldova, interesați, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri/servicii specificate în tabelul de mai jos.
Nr.

LOT

Denumirea bunurilor  

Cantitatea

Specificații tehnice
1. Animale:

Bovine de rasa

     10 Specificarea tehnică deplină solicitată conform caietului de sarcini (vezi aici)

9. Pentru a participa la concursul de achiziție, agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:

 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;
 • Rechizitele bancare cu ștampila băncii deserventă;
 • Fișa/pasaportul animalului;
 • Informații generale despre participant confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Companiile de profil  interesate pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:

Depunerea ofertelor:

 • Termenul de depunere a ofertelor: 07 mai 2021, ora 16:00.
 • Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:
 1. La sediul Camerei de Comerț Și Industrie a Republicii Moldova: Chișinău, str. Stefan cel Mare 151, și va fi marcat cu  “[denumirea ofertantului]”;
 2. Electronic la adresa:camera@chamber.md, indicându-se în subiectul mesajului: Licitație proiectul “Creșterea bovinelor, comercializarea cărnii și a laptelui”
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate, întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile.

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan