Devino susținător al portalului
Become a Patron!

CCI a RM solicită ofertă de preț pentru achiziționrea bovinelor de rasă pentru producerea lapteluiAnunț de participare la achiziționarea prin licitație a bunurilor în cadrul proiectului EU4Moldova – Regiuni cheie Ungheni și Cahul

Denumirea autorității contractante: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

 1. Obiectul achiziției:  Bovine de rasă pentru producerea laptelui.
 2. Sursa alocației: Achiziția se realizează în scopul susținerii proiectului “Creșterea bovinelor, comercializarea cărnii și a laptelui”, din cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană.
 3. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea bunurilor după semnarea contractului, în termen de 5 zile calendaristice din momentul încheierii contractului. 
 4. Ofertantul va indica, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero.
 5. Livrarea și descărcarea la destinație a bunurilor va fi efectuată cu transportul și personalul Cumpărătorului.
 6. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.
 7. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului elaborat și cel mai mic preț.
 8. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invită operatorii economici specializați, rezidenți și nerezidenți din Republica Moldova, interesați, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri/servicii specificate în tabelul de mai jos.
Nr.

LOT

Denumirea bunurilor  

Cantitatea

Specificații tehnice
1. Animale:

Bovine de rasa

     10 Specificarea tehnică deplină solicitată conform caietului de sarcini (vezi aici)

9. Pentru a participa la concursul de achiziție, agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:

 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;
 • Rechizitele bancare cu ștampila băncii deserventă;
 • Fișa/pasaportul animalului;
 • Informații generale despre participant confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Companiile de profil  interesate pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:

Depunerea ofertelor:

 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 16:00, data de 29 aprilie 2021.
 • Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:
 1. La sediul Camerei de Comerț Și Industrie a Republicii Moldova: Chișinău, str. Stefan cel Mare 151, și va fi marcat cu  “[denumirea ofertantului]”;
 2. Electronic la adresa:camera@chamber.md, indicându-se în subiectul mesajului: Licitație proiectul “Creșterea bovinelor, comercializarea cărnii și a laptelui”
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate, întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile.

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan