SELECTAREA A UNEI COMPANII/FREELANCER pentru realizarea unei instruiri în domeniul protecției datelor cu caracter personal(PDCP)

CONTEXTUL ACHIZIȚIEI

Asociația Obștească ”Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale”(A.O. IFIS), beneficiază de un grant oferit în cadrul Proiectului „COVID-19: Rezistența și Durabilitatea Societății Civile” în perioada noiembrie 2020 – noiembrie 2021 în conformitate cu acordul semnat între A.O. IFIS și IREX Europe.

„COVID-19: Rezistența și Durabilitatea Societății Civile” este un proiect de 48 de luni finanțat de Uniunea Europeană (UE) și implementat de către ERIM (anterior IREX Europe). Obiectivul general al proiectului este de a încuraja rezistența și durabilitatea societății civile din țările Parteneriatului Estic, permițându-le să atenueze impactul imediat și pe termen lung al COVID-19.

În acest context, A.O. IFIS urmărește să contracteze o companie sau persoană fizică cu experiență relevantă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care va cconsolida capacitățile personalului organizației în implementarea prevederilor regulamentelor interne dar și emiterea recomandărilor pentru dezvoltarea ulterioară a actelor cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Ofertele vor îndeplini toate specificațiile tehnice cerute de Termenii de referință..

Limba de redactare a ofertei: limba română.

Nu se admit oferte parțiale. Nu sunt luate în considerare oferte incomplete.

Oferta de preț va fi în MDL, cu (TVA cota 0, pentru persoanele juridice).

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Ofertele pregătite și prezentate în cadrul concursului de achiziție trebuie să corespundă cerințelor stabilite la această secțiune. La concursul de achiziție sunt admise atât companii cât și freelanceri, care pot demonstra experientă în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit.

Dosarul de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

  • Copia certificatului de înregistrare a companiei (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică.
  • Oferta financiară, cu includerea prețului pentru serviciile de asistență tehnică. Prețurile vor fi indicate în MDL (cu cota TVA 0 % în cazul persoanelor juridice)

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă / persoana fizică și expediată prin e-mail la office@ifis.md  sau direct la sediul A.O.IFIS, (str. Vasile Alecsandri 13, of. 37, mun. Chișinău) până la 30 aprilie 2021.

  • Candidații sunt rugați să indice în linia de subiect al e-mail-ului pentru care sarcină aplică IFIS_instruire PDCP”.

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 06827 1444, persoana de contact – Sergiu Toma.


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.