TEKEDU contractează o companie pentru prestare de servicii media/ producție videoTermeni de referință pentru o agenție media pentru realizarea a 10 spoturi video:

Tipul contractului: Prestare servicii

Durata preconizată a serviciilor contractuale:  martie – aprilie 2021

Context

UPSHIFT este un program de inovare socială care susține implicarea tinerilor în domeniul economic prin intermediul antreprenoriatului social. În Moldova acest program este implementat de TEKEDU, partener UNICEF Moldova în cadrul Proiectului EVA – promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF.

În cadrul acestui proiect, TEKEDU va implementa inițiativa – Inovații sociale și abilitarea adolescenților și adolescentelor pentru combaterea tuturor formelor de violență în toate mediile. Proiectul este adresat adolescenților și adolescentelor din raioanele Cahul și Ungheni care îi va împuternici să acționeze ca agenți de schimbare socială pentru comunitățile lor.

Programul va oferi instruire participanților în domeniul antreprenoriatului social ca instrument de combatere a normelor negative din societate. În prima etapă a programului, TEKEDU va distribui informațiile relevante pentru program prin intermediul a zece (10) filmulețe educaționale.

Proiectul dispune de website: upshift.md

Scopul celor zece spoturi educaționale este să consolideze cunoștințele tinerilor în domeniul antreprenoriatului social, egalității de gen și combaterii violenței prin informațiile livrate de vorbitor și prin conținutul grafic.

Sarcina tehnică, termenul de realizare și produsele livrate

TEKEDU selectează o entitate/ sau persoană fizică pentru producerea, filmarea și montarea a zece (10) spoturi video cu conținut educațional relevant pentru programul UPSHIFT Moldova.

Detalii tehnice

 • Compania/Persoana contractată va livra, în dependență de necesitate, următoarele:
 • Producerea de videoclipuri (scrierea de scenarii, videografie, editare, echilibrare audio, subtitrare, exportul de format, arhivarea lucrărilor brute și editate etc.) conform standardelor TEKEDU;
 • Toate videoclipurile produse trebuie să fie de calitate înaltă pentru a reprezenta în mod adecvat organizația;
 • Produsul filmat va fi editat în conformitate cu scenariul agreat și aprobat de managerul de proiect din cadrul TEKEDU;
 • Compania contractată va încorpora subtitrări în produsele video, după necesitate;
 • Compania va preda produsele finale în format brut și compatibile pentru utilizare pe TV, radio, web;
 • Compania contractată va asigura conformitatea produselor livrate la regulile de branding solicitate;
 • Dreptul de autor pentru produsele video livrate vor constitui proprietatea TEKEDU.

Numărul de spoturi video: 10

Durata medie a fiecărui spot video: 1-3 minute.

Filmare: 4K medium shot to /close-up.

Termen de predare a spoturilor: 31 martie 2020

Detaliile procesului de filmare, montare și editare vor fi discutate cu candidatul/ compania selectat/ă.

Calificare și experiență

 • Cel puțin 3 ani de experiență în domeniul media.
 • Cel puțin 3 ani de experiență demonstrată în filmarea și montarea de materiale video.
 • Disponibilitatea resurselor tehnice și umane pentru implementarea cu succes a sarcinii în termen.
 • Experiență în producerea de materiale video pe subiecte sociale, umanitare și de dezvoltare va constitui un avantaj.
 • Experiența cu alte ONG-uri și alte agenții ONU va constitui un avantaj.
 • Cunoștințele privind standardele etice în raportarea problemelor legate de copii vor constitui un avantaj.

Procedura de aplicare și procesul de selecție

Pentru a participa la concurs, entitățile/persoanele interesate urmează să expedieze următoarele:

 • CV personal sau profilul companiei cu indicarea experienței anterioare în proiecte similare
 • Portofoliul personal sau al companiei (cu minim 3 proiecte similare realizate)
 • Oferta tehnică, de preț și durata realizării proiectului care trebuie să includă cel puțin următoarea informație:
  • Evaluarea serviciilor;
  • Propunerea financiară va specifica un preț unic per video, care ar trebui să includă taxele de filmare, cheltuieli de transport, postproducție, precum și subtitrare. Propunerea financiară se va menționa în MDL.

Serviciile prestate de compania/agenția/profesionistul selectat/ă vor fi evaluate conform următoarelor criterii: încadrarea în termene, creativitate, responsabilitate, exactitatea și calitatea produselor livrate.

Documentele (CV, Portofoliu, Oferta tehnică și de preț) urmează a fi expediate la mihaela.iurascu@tekedu.org  până la 28 februarie 2021.

Informații suplimentare disponibile la mihaela.iurascu@tekedu.org, persoana de contact: Mihaela Iurașcu.

 

 

 

 

 Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet