Cerere de exprimare a Interesului. Instruirea evaluatorilor pentru examenele de absolvire prin metoda sistemului unificat.Cerere de exprimare a Interesului. Instruirea evaluatorilor pentru examenele de absolvire prin metoda sistemului unificat.

                                                                                                                                          

 

                                                      CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

(Servicii de consultanță – selectarea companiei)

Republica Moldova

Denumirea subproiectului Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO)

Nr. Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-C-06  din 24.10.2022

Nr. ReferinţăMD- V. LUPU- 355154-CS-CQS

Titlul sarcinii: Instruirea evaluatorilor pentru examenele de absolvire prin metoda sistemului unificat

 

        Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei   în scopul implementării subproiectului Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO) a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova în cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova finanțat de către Banca Mondială și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

        Prin intermediul acestui subproiect IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei își propune realizarea mai multor intervenții în vederea modernizării spațiilor educaționale, dezvoltării mecanismelor de îmbunătățire a calității procesului de predare-învățare-evaluare, formării abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor de la domeniul Științe ale educației (pedagogie) pentru a forma specialiști competenți și competitivi, sporind șansele de angajare în câmpul muncii. În instituția de învățământ profesional tehnic se va amenaja un Centru metodic de formare profesională și ghidare în carieră, un Laborator Multimedia care vor fi dotate cu echipament informațional, se vor desfășura servicii de consultanță și instruire la domeniile: ,,Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice”, ,,Suport și resurse educaționale”, ,,Curriculum și produse curriculare”, ,,Parteneriate educaționale și sociale”, în vederea asigurării calității procesului educațional în formarea profesională a specialiștilor calificați.

       Proiectul PECCO este  orientat spre atingerea obiectivelor:

O1- Crearea noilor medii de învățare, axate pe coerența resurselor curriculare, informaționale, logistice și tehnologii didactice aplicate, orientate pe formarea graduală a competențelor profesionale și celor transversale, din perspectiva asigurării calității și sustenabilității educației.

O2- Dezvoltarea competențelor profesionale a cadrelor didactice, în vederea dezvoltării unor servicii educaționale de calitate prin integrarea de noi modalități de predare și învățare care valorifică tehnologiile digitale.

O3- Reactualizarea și valorificarea TIC în educație prin diversificarea mijloacelor și resurselor digitale de învățare în raport cu finalitățile programelor de studii și valențele tehnologiilor didactice.

O4 -Dezvoltarea Curricula pentru valorificarea potențialului individual, instituțional și comunitar în vederea corelării și sporirii relevanței studiilor și îmbunătățirii continue a Programelor de studii

O5 - Crearea sinergiilor și valorificarea capacităților tuturor instituțiilor partenere privind asigurarea calității și relevanței formării profesionale a specialiștilor competenți și competitivi la domeniul pedagogic.                 

               Serviciile de consultanță includ instruirea evaluatorilor pentru examenele de absolvire prin  metoda sistemului unificat. 

                Sesiunea  de instruire se va organiza cu un grup de 30 cadre didactice din IP Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei, care vor fi formați în domeniul evaluării finalităților de studii: formarea/dezvoltarea competențelor de elaborare a sarcinilor pentru examenele de calificare, cât și de evaluator, în contextul educației moderne. Durata instruirii va fi  60 de ore (30 ore (pe Google Meet, online) și 30 ore de lucru individual), pe parcursul a 10 zile (5 zile pe săptămână), câte 3 ore pe zi,  în a doua jumătate a zilei de muncă.

      Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: http://colegiu.md/doc/Transparenta/Achizitii%20publice/Cererea%20355154.pdf

         Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei invită companiile de consultanță eligibile  (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de instruire a evaluatorilor privind evaluarea finalităților de studii/rezultatelor învățării în cadrul  examenelor de absolvire a  învățământului profesional tehnic. 

       Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea Serviciilor.                                                                            

Experiența generală a companiei

 1. Experiență, minim 5 ani, în domeniul prestării serviciilor de formare profesională.
 1. Acreditare pentru activitatea de formare profesională continuă.

Experiența specifică a companiei în prestarea serviciilor similare:

 1. Experiență, minim 3 ani, în prestarea serviciilor de formare profesională la modulul Evaluarea finalităților de studii/rezultatelor învățării în învățământul general/ profesional tehnic.
 1. Cel puțin 3 activități similare organizate în ultimii 3 ani (contracte de prestare a  serviciilor de formator, documente confirmatoare, participări în proiecte, etc.).

Experiența profesională a echipei de experți implicată în realizarea sarcinii:

 1. Specialiștii implicați în realizarea sarcinii să dispună de studii superioare în domeniul Științe ale Educației sau domenii conexe;
 2. Grad didactic superior/întâi sau titlu științific/titlul științific -didactic;
 3. Competența de a elabora subiecte pentru probele de Examen, în corespundere cu finalitățile prevăzute în documentele curriculare.
 4. Cunoașterea avansată a limbii române (scris și oral).

 

  Experții-cheie nu vor fi evaluați la etapa de stabilire a Listei scurte.

         Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese. Consultanții se pot asocia cu alte companii pentru a-și îmbunătăți calificările, dar ar trebui să indice clar dacă asociația este sub forma unei asocieri mixte și/sau a unui contract de subconsultanță. În cazul unei asocieri, toți partenerii din asociere vor fi răspunzători solidar pentru întregul contract, dacă sunt selectați.

    Compania de consultanță va fi selectată în conformitate cu metoda de selecție – “Selecția bazată pe calificarea consultanților”, prevăzută în Regulamentul de achiziții.

        Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

          Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de selecție – “Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali”, prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

          Consultanții interesați pot obține informații suplimentare de la Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei, str. Vasile Mahu,162, tel: 023524654; 069934348, e-mail: colpedagogorhei@gmail.com, în timpul orelor de lucru  0800-1700.

Propunerile trebuie să fie expediate  la adresa de mai jos (personal sau prin e-mail) până la data de 30 aprilie 2024, ora 14 00

Propunerile parvenite după termenul indicat mai sus nu vor fi acceptate.     

 

Adresa menționată mai sus:

MD-3505, or. Orhei, str. Vasile Mahu,162, Republica Moldova,

tel: 023524654; 069934348

e-mail: colpedagogorhei@gmail.com

 

Semnătura Președintelui echipei de evaluare          ___________      Valentina Sandul 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei

Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO)

 

Nr. ReferinţăMD- V. LUPU- 355154-CS-CQS

TERMENI DE REFERINȚĂ

 

Achiziționarea serviciilor de consultanță:   Instruirea  evaluatorilor pentru examenele de absolvire prin metoda sistemului unificat.

 

 1. SCURTĂ DESCRIERE A SUBPROIECTULUI

Proiectul „Învățământul Superior din Moldova” (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025. Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS Ministerul Educației și Cercetării a semnat cu IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei Acordul de subfinanțare a subproiectului Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO).

Prin intermediul acestui subproiect IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei își propune realizarea mai multor obiective în vederea modernizării spațiilor educaționale, dezvoltării mecanismelor de îmbunătățire a calității procesului de predare-învățare-evaluare, abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor de la domeniul educație (pedagogie) pentru a forma specialiști competenți și competitivi, sporind șansele de angajare în câmpul muncii. În instituția de învățământ profesional tehnic se va amenaja un Centru metodic de formare profesională și ghidare în carieră, un Laborator Multimedia, care vor fi dotate cu echipament informațional se vor desfășura servicii de consultanță și instruire la domeniile: ,,Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice”, ,,Suport și resurse educaționale”, ,,Curriculum și produse curriculare”, ,,Parteneriate educaționale și sociale”.

 

2.  OBIECTIVELE SUBPROIECTULUI:

Proiectul PECCO este  orientat spre atingerea obiectivelor:

O1- Crearea noilor medii de învățare, axate pe coerența resurselor curriculare, informaționale, logistice și tehnologii didactice aplicate, orientate pe formarea graduală a competențelor profesionale și celor transversale, din perspectiva asigurării calității și sustenabilității educației.

O2- Dezvoltarea competențelor profesionale a cadrelor didactice, în vederea dezvoltării unor servicii educaționale de calitate prin integrarea de noi modalități de predare și învățare care valorifică tehnologiile digitale.

O3- Reactualizarea și valorificarea TIC în educație prin diversificarea mijloacelor și resurselor digitale de învățare în raport cu finalitățile programelor de studii și valențele tehnologiilor didactice.

O4 -Dezvoltarea Curricula pentru valorificarea potențialului individual, instituțional și comunitar în vederea corelării și sporirii relevanței studiilor și îmbunătățirii continue a Programelor de studii.

O5 - Crearea sinergiilor și valorificarea capacităților tuturor instituțiilor partenere privind asigurarea calității și relevanței formării profesionale a specialiștilor competenți și competitivi la domeniul pedagogic.

       În vederea realizării obiectivului 2, IP Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei a planificat o sesiune  de  instruire a evaluatorilor pentru examenele de absolvire prin metoda sistemului unificat.

      Sesiunea  de instruire se va organiza cu un grup de 30 cadre didactice din IP Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei, care vor fi formați în domeniul evaluării finalităților de studii: formarea/dezvoltarea competențelor de elaborare a sarcinilor pentru examenele de calificare, cât și de evaluator, în contextul educației moderne. Durata instruirii va fi  60 de ore (30 ore (pe Google Meet, online) și 30 ore de lucru individual), pe parcursul a 10 zile (5 zile pe săptămână), câte 3 ore pe zi,  în a doua jumătate a zilei de muncă.

            Pentru participare activă și responsabilă în cadrul activităților programului formabilii vor primi certificat, cuantificat cu 2 credite. Respectiv va trebui să elaboreze câte cel puțin trei sarcini de evaluare a competențelor profesionale în baza programei pentru examenul de calificare.

3.   DOMENIUL DE APLICARE (sarcini și responsabilități):

 Consultantul va avea următoarele sarcini specifice:

- Studierea nevoilor de formare ale cadrelor didactice și elaborarea, în baza celor identificate a conceptului programului de formare;

- Elaborarea Programului general de activitate pentru 10 zile, cu specificarea subiectelor principale, a metodologiei, instrumentelor utilizate și a rezultatelor instruirii și coordonarea

acestuia cu directorul adjunct pentru instruire și educație și managerul de subproiect;

- Elaborarea graficului activităților și coordonarea lui cu directorul adjunct pentru instruire și educație și managerul de subproiect;

- Elaborarea materialelor în corespundere cu subiectele menționate în Programul de instruire;

- Multiplicarea materialelor de instruire și distribuirea lor fiecărui participant, pe suport de hârtie (o copie) sau electronic (la solicitare).

- Comunicarea și organizarea prezenței participanților;

- Selectarea și contractarea facilitatorilor (2-3), care să asigure buna desfășurare a atelierilor de lucru planificate;

- Oferirea consultanței individuale în elaborarea, de către fiecare participant a cel puțin trei sarcini de evaluare finală cu caractet aplicativ.(comunicarea sincron) și evaluarea produselor;

-  Elaborarea și prezentarea Raportului final de activitate, care va include date generale privind prestarea serviciilor, concluzii /sugestii pentru echipa de management privind formarea evaluatorilor.

4. CERINȚE DE CALIFICARE ȘI BAZA DE EVALUARE (criterii de evaluare)

Criterii de calificare

Punctaj mamim

Experiența generală a companiei

20

Experiența specifică a companiei în prestarea serviciilor similare:

40

Experiența profesională a echipei de experți implicată în realizarea sarcinii:

40

 

Experiența generală a companiei

 1. Experiență, minim 5 ani, în domeniul prestării serviciilor de formare profesională.
 1. Acreditare pentru activitatea de formare profesională continuă.

Experiența specifică a companiei în prestarea serviciilor similare:

 1. Experiență, minim 3 ani, în prestarea serviciilor de formare profesională la modulul Evaluarea finalităților de studii/rezultatelor învățării în învățământul general/ profesional tehnic.
 1. Cel puțin 3 activități similare organizate în ultimii 3 ani (contracte de prestarea a serviciilor de formator, documente confirmatoare, participări în proiecte, etc.).

Experiența profesională a echipei de experți implicată în realizarea sarcinii:

 1. Specialiștii implicați în realizarea sarcinii să dispună de studii superioare în domeniul Științe ale Educației sau domenii conexe;
 2. Grad didactic superior/întâi sau titlu științific/titlul științific -didactic;
 3. Competența de a elabora subiecte pentru probele de Examen, în corespundere cu finalitățile prevăzute în documentele curriculare.
 4. Cunoașterea avansată a limbii române (scris și oral).

5. DURATA SARCINII, TIMPUL ESTIMAT DE ÎNCEPERE ȘI REALIZARE A SARCINII

Prestarea serviciilor este estimată a fi inițiată în luna mai și realizată până în luna iunie 2024, cu livrabilele prezentate după cum urmează:

Denumirea livrabilelor

Termenul limită de prezentare

Persoana responsabilă pentru aprobarea livrabilului

Chestionarul: Studierea nevoilor de formare ale cadrelor didactice.

Până la 5 zile        de la semnarea contractului.

Directorul adjunct pentru instruire și educație.     Managerul de subproiect

Programul general de activitate pentru 10 zile, cu specificarea subiectelor principale, a metodologiei, instrumentelor utilizate și a rezultatelor instruirii.

Până la 10 zile       de la semnarea contractului.

Directorul adjunct pentru instruire și educație. Managerul de subproiect

Graficului activităților

Până la 15 zile       de la semnarea contractului.

Directorul adjunct pentru instruire și educație.

Materialele instruirii în corespundere cu subiectele menționate în Programul de instruire, pe suport de hârtie (o copie cu semnătură) și în format electronic.

Până la 25 zile       de la semnarea contractului.

Directorul adjunct pentru instruire și educație. Managerul de subproiect

Lista participanților la instruire

În a 10-a zi de instruire

Directorul adjunct pentru instruire și educație. Managerul de subproiect

Modelul-tip al probei de evaluare finală.

În a doua săptămână de instruire

Directorul adjunct pentru instruire și educație.

Raportul final de activitate care va include date generale privind prestarea serviciilor, concluzii /sugestii pentru echipa de management privind formarea evaluatorilor.

Până la 10 zile       de la prestarea serviciilor de instruire.

Managerul de subproiect.

6.  CERINȚE DE RAPORTARE ȘI ANGAJAMENTE INSTITUȚIONALE

      Liderul echipei va raporta managerului de subproiect (Directorului) și coordonatorului din instituție (Directorul adjunct pentru instruire și educație), va supraveghea procesul de prestare a serviciilor de consultanță și va gestiona realizarea contractului.

Beneficiarul va pune la dispoziția companiei contractate suportul necesar pentru realizarea sarcinilor: informații despre Programele de formare profesională , Documente necesare pentru îndeplinirea sarcinii, o sală dotată cu calculatoare și panou interactiv, acces la internet și consumabilele necesare.

 

 

7. DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE

           Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei.

 1. ELIGIBILITATE

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).

   

Semnătura Managerului de proiect ________________  Valentina Sandul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERERE DE PROPUNERI

Nr. ReferinţăMD- V. LUPU- 355154-CS-CQS

 

Țara: Republica Moldova

 

Denumirea instituției: Instituția Publică Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei

 

Denumirea proiectului: Proiectul Învățământul Superior din Moldova

ID Proiect: P167790

 

Denumirea subproiectului: Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO)

Nr. Acord de subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-C-06 din 24.10.2022

Denumirea Serviciilor de consultanță:

Instruirea evaluatorilor pentru examenele de absolvire prin metoda sistemului unificat

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Data: ______________

 

                                                                                                

 

 

 

Articol adaugat de: Orhei Chamber