Concurs pentru selectarea unei/unor companii care vor elabora și vor difuza materiale de vizibilitate în vederea sporirii valorii adăugate a diversității și a nediscriminării

În perioada februarie 2020 – iulie 2022 Fundația Est-Europeană (FEE) şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) în colaborare cu Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii implementează proiectul „Advocacy pentru o protecţie mai bună împotriva discriminării”. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia.

Proiectul urmăreşte să consolideze mecanismele anti-discriminare din Moldova prin implicarea societăţii civile. Proiectul va abilita actorii societăţii civile să: (i) se coalizeze şi să promoveze îmbunătăţirea legislaţiei anti-discriminare; (ii) împuternicească cele mai vulnerabile şi marginalizate grupuri pentru a-şi revendica drepturile; (iii) consolideze capacitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminare discriminării şi asigurarea egalităţii de a face transfer de experienţe către instanţele judiciare naţionale; (iv) sporească capacitatea a cinci universiăţi de a preveni şi combate hărţuirea sexuală.

Pentru buna desfășurare a proiectului, Fundația Est-Europeană intenționează să identifice o organizație/companie care va elabora și va implementa un plan de comunicare și vizibilitate în scopul informării publicului larg despre această inițiativă și sporirii nivelului de înțelegere a populației şi a factorilor decizionali privind necesitatea adoptării amendamentelor legislative în scopul îmbunătățirii cadrului nediscriminatoriu.

Sarcina tehnică pentru acest concurs este compusă din mai multe  loturi pe fiecare grup de servicii. Fiecare lot presupune diferite tipuri de servicii.  Companiile interesate pot aplica pentru un lot sau pentru mai multe loturi concomitent, în dependență de serviciile prestate de fiecare ofertant. 

Responsabilități:

Pentru realizarea obiectivului, contractantul va realiza produse de comunicare care vor fi difuzate în perioada martie 2021 – iulie 2022 şi va fi responsabil de una sau mai multe sarcini.

Pentru alte  detalii și Termenii de Referință vă rugăm să accesați:

Concurs pentru selectarea unei/unor companii care vor elabora și vor difuza materiale de vizibilitate în vederea sporirii valorii adăugate a diversității și a nediscriminării | Fundaţia Est-Europeană (eef.md)

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 12 februarie, 2021.

Dosarul va fi trimis, personal sau prin poștă, semnat și ștampilat, la următoarea adresă: Fundația Est-Europeană, str. 31 August 1989, nr. 98,  etaj nr. 3, MD-2004, Chișinău, Moldova. 

Dosarul poate fi trimis și prin email la adresa: concurs@eef.md, cu mențiunea ”Campanie_de promovare_nediscriminare”. 

Pentru mai multe informații, va rugăm să ne scrieți pe adresa info@eef.md. Clarificările de rigoare vor fi făcute doar în scris.

Pentru informații despre activitățile Fundației Est - Europene vă rugăm să accesați site-ul www.eef.md.

Nota bene!

- Doar companiile selectate vor fi contactate.

- Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 

 

 Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet