Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Servicii de tipărireInvittție de participare la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri

1.    Denumirea autorităţii contractante: Asociația Obștească Junior Achievement Moldova

2.    Obiectul achiziției: Lucrări de tipărire

3.    Modalităţi de plată: lei moldovenești, cota TVA 0

4.    Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări de tipărire (300 unități per denumire):

Nr. d/o

Denumirea materialului

Caracteristici

Pagini per unitate

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1

Compania școlară Ghid (Ro)

B4 52p 1+1, Coperta 4+0

71

Conform modelului

2

Compania școlară Caiet (Ro)

A4 64p 1+1, Coperta 4+0

80

Conform modelului

3

Compania școlară Ghid (Ru)

B4 52p 1+1, Coperta 4+0

92

Conform modelului

4

Compania școlară Caiet (Ru)

A4 52p 1+1, Coperta 4+0

89

Conform modelului

5

Minifirma școlară Ghid. (Ro)

B4 52p 1+1, Coperta 4+0

90

Conform modelului

6

Minifirma școlară Caiet. (Ro)

A4 48p 1+1, Coperta 4+0

90

Conform modelului

7

Minifirma școlară Ghid. (Ru)

B4 52p 1+1, Coperta 4+0

95

Conform modelului

8

Minifirma școlară Caiet. (Ru)

A4 34p 1+1, Coperta 4+0

95

Conform modelului

9

Urbanism. Caiet (Ro)

A4 2p 1+1, 150gr

63

Conform modelului

10

Urbanism. Ghid (Ro)

B4 52p 1+1, Coperta 4+0

66

Conform modelului

11

Economia aplicata. Manual. (Ro)

A4 4p 1+1, 80gr

219

Conform modelului

12

Economia aplicata. Manual. (Ru)

A4 4p 1+1, 80gr

260

Conform modelului

13

Cheia Succesului. Caiet (Ro)

A4 4p 1+1, 80gr

61

Conform modelului

14

Cheia Succesului. Ghid (Ro)

B4 52p 1+1, Coperta 4+0

65

Conform modelului

15

Eu și Economia. Caiet. (RO)

A4 4p 1+1, 80gr

62

Conform modelului

16

Eu și Economia. Ghid. (RO)

B4 52p 1+1, Coperta 4+0

70

Conform modelului

17

Certificat de participare

A5 2+0, 200gr

1500

Conform modelului

18

Diplome de performanță

A5 2+0, 200gr

500

Conform modelului

  1. Termenul și condițiile de executare solicitat: 2 luni

6. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

7. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preț, TVA 0.

8.        Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obligativitatea

1

Oferta

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

2

Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

3

Licență de activitate

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

 9.       Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la organizația contractantă la adresa indicată mai jos:

a)      Denumirea autorităţii contractante: Asociația Obștească Junior Achievement Moldova

b)     Adresa: or. Chișinău, str. A.Sciusev/A.Puschin 11/64B

c)      Tel: 069370668

d)     E-mail:jamoldova@gmail.com

e)      Numele persoanei responsabile: Gromov Veaceslav

10.  Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate, cu semnătura persoanei responsabile, urmează a fi transmise prin poșta electronică pînă la ora 12.00 pe 15.02.2021

 


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan