UE-GIZ// Invitație publică de participare la concursul de oferte

Distribuie prietenilor:Asociația Obștească „DEMOS” invită agenții economici specializați, care au demonstrat experiență în efectuarea lucrărilor de reconstrucție cu aplicare a metodelor de eficiență energetică, să prezinte oferte pentru participare în concursul de atribuire a contractului pentru următoarele lucrări: „Reconstrucția acoperișului și executare a lucrărilor de izolare termică a blocului principal al Liceul Teoretic „Pan. Halippa” din mun. Edineț”.

Cererea de Oferte este deschisă tuturor entităților eligibile, care sunt interesate să participe.

Caietul de sarcini este disponibil pentru descărcare de pe pagina web a Asociației Obștești „DEMOS”: http://asociatiademos.wordpress.com. În caz de necesitate a schiței tehnice, candidații vor apela la persoana de contact.

Ofertele persoanelor juridice înregistrate în Republica Moldova se depun în plic sigilat până la data de 26 noiembrie 2020, ora 13.00, ora locală a RM, la sediul AO „DEMOS”, str. Alexandru cel Bun, 18 „B”, mun. Edineț.

Persoana de contact: Diana Hlopețchi-Preașca, asistent de proiect, tel.: 069681100

 1. Condiții de participare la concurs:

Participanții la concurs vor prezenta într-un plic sigilat ofertele ce vor conține următoarele documente:

 • Scrisoare însoțitoare cu date despre participant (valoarea ofertei, termenul de executare, termenul de garanție, adresa juridică, date de contact, rechizite bancare), cu semnătură și ștampilă umedă;
 • Oferta - în original, în MDL, la cota „zero” TVA, cu aplicarea semnăturii și a ștampilei;
 • Certificat de înregistrare sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice (emis în ultimile 3 luni) al Participantului (în copie).
 1. Criterii de selectare:
 • Persoană juridică, înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova.
 • Corespundere a ofertei caietului de sarcini.
 • Experiență demonstrată în domeniu (exemple de lucrări efectuate).
 • Condiții și termenii de garanție.
 • Preț competitiv.
 • Termen de executare.
 1. Aplicarea dosarelor:
 • Ofertele vor fi depuse în plic sigilat cu mențiunea „Reconstrucția acoperișului și executarea lucrărilor de izolare termică a blocului principal al Liceul Teoretic „Pan. Halippa” din mun. Edineț”.
 • Termenul limită: 26 noiembrie 2020, ora 13.00, ora locală a RM, la sediul AO „DEMOS”, str. Alexandru cel Bun, 18 „B”, mun. Edineț.
 • Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor, la prezentarea unei scrisori de delegare semnate de conducătorul operatorului economic.
 1. Condiții contractuale:
 • Modul de execuție: conform dispozițiilor caietului de sarcini.
 • Termen de execuție: din data semnării contractului până la 20.07.2021.
 • Mod de plată: în 3 tranșe, tranșa finală fiind procesată timp de 30 zile de la recepționarea lucrărilor, însoțite de factură fiscală și proces-verbal de recepție a lucrărilor.
 • Condiții de participare: la concurs pot participa persoane juridice care dispun de licență în domeniul respectiv, experiență, tehnică, utilaj, personal specializat.

AO „DEMOS” este beneficiară a Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Participarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în procesul de eficientizare energetică a Liceului Teoretic „Pan. Halippa”, orientată spre îmbunătățirea calității serviciilor educaționale” în mun. Edineț, în perioada august 2020 – august 2021, în colaborare cu L.T. „Pan. Halippa” și Consiliul Raional Edineț.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.

#ÎmpreunăMaiPuternici #EU4Moldova, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova,

#MLPS, #DezvoltareRegionala, @GIZMoldova, @procore.md, @casmed.moldova


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.