AO ,,Femeia Contemporană" anuță Termeni de referință Servicii de consultanță

Distribuie prietenilor:


TERMENI DE REFERINŢĂ

Servicii de consultanță

 

AO ,,Femeia Contemporană” contractează servicii de consultanță pentru formare și instruire inițială a personalului angajat în cadrul Centrului maternal pentru cuplul mamă-copil creat în cadrul proiectului “În brațele mamei” finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene în cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”(SSMB) implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova.

 

Centrul maternal pentru cuplul mamă-copil este creat în cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Telenești cu scopul de a preveni abandonul copilului prin oferirea unui mediu de suport cuplului mamă-copil aflat în dificultate, dezvoltarea abilităţilor parentale ale mamei, precum şi medierea relaţiilor cu familia extinsă în vederea (re)integrării în mediul familial.

Serviciile de consultanță vor consta în: organizarea unei vizite de studiu, elaborarea și livrarea unui program de instruire și mentorat pentru 8 persoane (angajați ai Centrului maternal și reprezentanții AO ”Femeia Contemporană). Programul de instruire va acoperi următoarele module:

 • Organizarea și funcționarea serviciului social Centrul Maternal
 • Mecanismele de acordare a asistenței și susținerea cuplului mamă-copil
 • Serviciile de asistență socială în cadrul Centrului maternal. Metode și instrumente de lucru
 • Asistența psihologică și educațională în cadrul Centrului maternal. Metode și instrumente de lucru
 • Asistență și mentorat în dezvoltarea instrumentelor de lucru în baza Regulamentului și Standardelor de calitate aprobate de Consiliul Raional Telenești.

SERVICII DE CONSULTANȚĂ ȘI REZULTATE :

 

Responsabilități/activități

Perioada

Livrabile

Număr zile

1.

Vizita de studiu în cadrul unui Centru maternal funcțional.

 

·         Concept, agendă și materiale de suport pentru participanți

2

2.

Pregătirea programului de instruire și a suportului informațional

 

·         Concept, agendă și materiale de suport pentru participanți

3

3.

Desfășurarea programului de instruire

 

·         Raport post formare

·         Instrumente de lucru pentru angajați

3

4.

Asistență și mentorat la distanță în dezvoltarea instrumentelor de lucru în baza Regulamentului și Standardelor de calitate aprobate de CR Telenești.

 

·         Raport privind activitatea de mentorat

·         Documente/proceduri elaborate/ajustate

4

     

TOTAL

12

 

Formare, experiență profesională și abilitățin cazul ofertelor din partea persoanelor Juridice, cerințele se referă la calificările echipei ce vor presta serviciile):

 • Studii universitare sau post-universitare în domeniul social;
 • Cel puțin 5 ani de experiență în organizarea și prestarea serviciului social Centrul maternal;
 • Experiență în livrarea cursurilor/instruirilor;
 • Experiență în prestarea serviciilor de consultanță și asistență tehnică a personalului din cadrul serviciilor sociale și organizațiilor societății civile care activează în domeniu;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Capacități bune de analiză și documentare;

 

Perioada de contractare: noiembrie 2020. Consultantul va planifica și coordona toate activitățile cu AO ,,Femeia Contemporană.

Condiţii de activitate: Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, Consultantul va facilita comunicarea cu AO ,,Femeia Contemporană, vor furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate de către consultant/ă.

Durată serviciilor de consultanță - 12 zile.

Termeni și alte condiții:

Candidații interesați vor transmite aplicațiile cu următorul conținut: CV, scrisoare de intenție și oferta financiară.

Oferta financiară pentru persoane fizice sau juridice– se va prezenta suma NET per zi de consultanță, în Euro (suma NET este acea sumă pe care o primește persoana fizică sau juridică în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit). Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare.

În scopul evaluării, contractorul va calcula costul final al ofertei financiare (valoarea ofertei) aplicând toate taxele și impozitele conform legislației în vigoare la data limită a concursului asupra ofertei NET recepționată.

Termen limită pentru depunerea ofertelor – 16.11.2020 până la orele 14:00.

Ofertele vor fi trimise prin e-mail la adresele fellgrek84@gmail.com, cu tema mesajului "Oferta servicii de consultanță pentru Centrul Maternal".

Pentru informații suplimentare apelați la nr.de telefon +37369806263 Viorica.

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet