Termeni de referință pentru achiziționarea eurocontainere

Distribuie prietenilor:


TERMENI DE REFERINȚĂ

PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE EUROCONTAINERE

În cadrul proiectului UE-GIZ// „Modernizarea managementului deșeurilor menajere

solide din orașul Cimișlia, satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca”[1]

AO Agenția de Democrație Locală din Moldova este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul Modernizarea managementului deșeurilor menajere solide din orașul Cimișlia, satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca în orașul Cimișlia în orașul Cimișlia satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca, raionul Cimișlia). Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru regiunea Sud este CRAION CONTACT-Cahul IP.

 1. Denumirea autorității contractante: AO Agenția de Democrație Locală din Moldova;
 2. IDNO: 1018620000093;
 3. Adresa: bd. Ștefan cel Mare 14, orașul Cimișlia, MD-4101, R. Moldova;
 4. Numărul de telefon: 024122370 / 079775515:
 5. Adresa de e-mail a autorității contractante: ldamoldova@aldaintranet.org;
 6. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

       

   

-   Eurocontainere pentru deșeuri menajere (100 buc.);

-   Volum: 1100 litri;

-   Greutatea (Kg): până la 55

-   Înălțime (mm): 1300

-   Lățime (mm) : 1030

-   Înălțime fără roți (mm) : 1100

-   Lățime cu mânere(mm): 1226

-   Lungime fără mânere (mm): 1200

-   Distanța dintre două roți (mm): 800 mm

-   Material: HDPE

-   Mânere armate

-   Din plastic rezistent la raze UV

-   Corespunde cu standardul european EN840 , ISO

-   Fabricat din materii prime primare

-   Rezistență la temperaturi ridicate +60 și joase – 40 C

-   Descărcarea mecanică

-   Culoare: verde închis / albastru / negru

 1. Termenii și condițiile de livrare solicitați: cu livrare în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14, în intervalul orelor: 8.00 – 16.00, luni – vineri;
 2. Termenul de livrare nu va dura mai mult de 10 zile calendaristice din data semnării contractului de achiziție;
 3. Bunurile vor fi achiziționate cu aplicarea scutirii de T.V.A. cu drept de deducere;
 4. Termenul de valabilitate a contractului: 15.12.2020;
 5. Informațiile solicitate:

Nr./o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii

criteriului/cerinței:

Nivelul minim

/obligativitatea

1.       

Extras din Registrul de stat al

persoanelor juridice

confirmat prin semnătura

participantului

Obligatoriu

2.       

Specificațiile tehnice

confirmat prin semnătura

participantului

Obligatoriu

3.       

Specificațiile de preț

confirmat prin semnătura

participantului

Obligatoriu

4.       

Certificate de conformitate a bunului

confirmat prin semnătura

participantului

Obligatoriu

5.       

Formularul ofertei

Original, cu semnătură și ștampilă

Obligatoriu

6.       

Termenul de garanție

Declarație format liber prin care operatorul confirmă acordarea unui termen de minim 1 an din data începerii utilizării bunurilor.

Adițional cu aplicarea ștampilei și semnăturii

Obligatoriu

7.       

Experiență similară

Cel puțin un contract de livrare a bunurilor similar procedurii de achiziție executat în ultimii 3 ani. Valoarea contractului nu va vi mai mică decât valoarea viitorului contract

Obligatoriu

 1. Modul de întocmire a ofertelor: Oferta financiară va conține data, semnătura directorului, amprenta ştampilei, rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail);
 2. Preţurile eurocontainerelor nu vor fi mai mari decât preţul mediu pe piaţă.
 3. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut;
 4. Oferte alternative: nu se aplică;
 5. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 • Până în data de 17 noiembrie 2020, ora 10.00.
 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 20 zile calendaristice;
 2. Locul deschiderii ofertelor: sediul AO Agenția de Democrație Locală din Moldova, bd. Ștefan cel Mare nr. 14, Cimișlia, R. Moldova, MD-4101;
 3. Ofertele întârziate vor fi respinse;
 4. Termenul de achitare: plata pentru bunurile achiziționate vor fi efectuate prin virament bancar, după recepționarea bunurilor;
 5. Transferul către prestator va fi efectuat în MDL;
 6. Ofertele pot fi trimise în forma fizică la adresa: orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare nr. 14, etaj III, AO Agenția de Democrație Locală din Moldova. 
 7. Cerințele pot fi vizualizate și aici

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet