Lucrări de construcție pentru: „Extinderea ariei de deservire și eficientizarea Sistemului Centralizat de Irigare "BLINDEȘTI"

CERERE DE OFERTE

pentru lucrări de construcție

Ref: PP4/ICIDIA/W/S/124

Instituția Publică „Fondul Dezvoltare Durabilă Moldova” invită companiile interesate, care au demonstrat experiență în efectuarea lucrărilor de construcție și instalarea echipamentelor complexe, să-şi prezinte ofertele pentru: „Extinderea ariei de deservire și eficientizarea SCI BLINDEȘTI prin construcția rețelelor de distribuție a apei pentru irigare”, satul Blindești, raionul Ungheni.

Cererea de Oferte este deschisă tuturor entităților eligibile, care sunt interesate să participe. Agenții economici se pot asocia prin contract de societate civilă sau în cadrul unui contract de sub-antrepriză pentru a completa domeniile acestora de expertiză.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 9 octombrie, 2020, ora 12-00. Ofertele primite după acest termen nu vor fi luate în considerare.

Cererea de Oferte 

Anexa 1. Formularul de depunere a ofertei de preț 

Anexa 2. Formularul de depunere a ofertei de preț (Lista cu cantităţile de lucrări, Deviz-ofertă) 

Anexa 3. Cerinţe şi Specificaţii Tehnice 

Anexa 4. Model Contract de Antrepriză 

Anexa 5.  Formulare de aplicare 

Proiect de Execuție 

Articol adaugat de: Austrian Development Agency
Alte articole: