AO ”PRODOCS” anunță concurs de selectare a ofertelor de preț pentru procurare echipament ITAsociația Obștească ”PRODOCS” anunță concurs de selectare a ofertelor de preț pentru procurare echipament IT în conformitate cu specificațiile tehnice descrise în Anexa 1, în cadrul proiectului ”Parteneriate locale pentru Incluziune”, parte din proiectul ”Facilitarea Dezvoltării Societății Civile în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

 

Scopul general al proiectului este consolidarea parteneriatelor dintre autoritățile publice locale responsabile de domeniul social și asociațiile obștești locale din 3 localități (Fălești, Anenii Noi, Ștefan Vodă) în scopul asigurării incluziunii sociale a copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile, precum și dezvoltarea serviciilor sociale integrate la nivel de comunitate.

Tipul echipamentului solicitat:

Laptop – 1 unitate;

Boxe – 6 unități;

Proiector – 3 unități;

Ecran tripod – 3 unități;

Informațiile privind aspectele tehnice și alte condiții sunt indicate în Anexa 1 și Termenii de referință

Criteriile de evaluare a ofertelor:

Ofertele vor fi evaluate în funcție de raportul preț-calitate și promptitudinea livrării de echipament.

Data limită de depunere a ofertelor: 20 septembrie 2020

Ofertele vor fi expediate la adresa de email:  ao.prodocs@gmail.com cu mențiunea ”Ofertă echipament tehnic” și vor conține următorul set de documente:

  1. Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor) sau copia Deciziei de înregistrare a persoanei jurdice;
  2. Documentația tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate;
  3. Oferta tehnică și financiară semnată de către reprezentantul legal al ofertantantului;
  4. Condiții de livrare.

Ofertanții pot depune oferta de preț care să includă toate produsele întregului Lot din cadrul prezentei cereri.

Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de maxim 30 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată mai sus.

Cerințe față de oferta financiară:

  1. Prețurile vor fi indicate în lei MDL și vor include transportarea și alte costuri locale necesare livrării mărfii la locul destinației: or. Chișinău, str. Zimbrului 10, etaj 5, sediul AO ”PRODOCS”;
  2. Prețul nu va include TVA (cota 0%), Taxe Vamale, Proceduri Vamale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 „Cu privire la aprobarea listei creditelor și granturilor acordate guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat din contul cărora vor fi importate, achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata TVA, Taxa Vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale”, cu modificările si completările respective (Monitorul Oficial nr. 52-53/308 din 14.04.2010).

Important! Proiectul „Parteneriate locale pentru Incluziune” este un proiect de asistență tehnică, ȋn cadrul căruia, conform art. 104, pct c 1) al Codului Fiscal, bunurile procurate sunt scutite de TVA (cota 0%) cu drept de deducere. Documentele confirmative vor fi expediate companiei selectate.

 Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet