Soros Moldova: Selectarea unei companii care prestează servicii de editare și publicare

Distribuie prietenilor:


 Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova solicită oferte pentru selectarea unei companii care prestează servicii de editare, machetare și publicare, în cadrul proiectului  ”Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”.

 

Conform planului de activitate al Proiectului, este planificată editarea, machetarea și publicarea Ghidului de Drepturile Omului pentru Poliție în versiunea română și rusă:

 • ·Publicarea conține elemente grafice și tabele;
 • ·Volumul documentului calculat la standardul 1,800 caractere cu spațiu:

o    Versiunea română 132.900 caractere cu spațiu, aproximativ 49 pagini;

o    Versiunea rusă 130.114 caractere cu spațiu, aproximativ 53 pagini;

 • ·Fundaţia va pune la dispoziţie documentele pdf care urmează a fi compilate, de asemenea urmează a fi efectuată machetarea grafică.

Parametrii:

 • ·Publicarea va fi machetată grafic;
 • ·Format: A5;
 • ·Interior: ofset 70-80 gmp, culori 4+4;
 • ·Copertă: carton 250 gmp, culori 4+1, hârtie cretată, peliculată;
 • ·Tiraj – 2000 exemplare (1000 română/1000 rusă)

Scopul

Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie (persoană juridică), pentru prestarea serviciilor de editare, machetare și publicare.

Materialele elaborate în cadrul proiectului ”Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”, finanțat prin intermediul fondurilor Comisiei Europene, și având perioada de implementare 01.01.2019 - 31.12.2021, urmează să fie scutite de impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum și aplicarea cotei zero a TVA în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 218 din 03.04.2019. Ținând cont de aceste prevederi, ofertele urmează a fi prezentate la cota TVA 0.

 

Oferta va include (în conformitate cu tabelul anexat):

 1. Justificarea experienței ofertantului cu referințe la lucrările editate și publicate anterior;
 2. Prețul pentru machetarea și editarea a 1000 de Ghiduri în limba română și 1000 de Ghiduri în versiune rusă, la cota TVA 0.
 3. Termenul de executare a lucrării.

Companiile interesate vor expedia dosarul până la data de 29 iulie 2020 prin poşta electronică, cu subiectul „Cerere de oferte publicare”, la adresa: mburduja@soros.md.

Pentru informații suplimentare, tel: 069955014

 

 

***

Anexa: Oferta financiară urmează să fie prezentată în următorul format

Denumirea companiei_____________________________________

Titlul Ghidul de drepturile omului pentru Poliție

Data: ________________________________

Poziţia şi denumirea poziţiei

Descrierea parametrilor tehnici propuşi de companie

Numărul de exemplare

Preţ unitar MDL, cota TVA 0

Valoarea Totală MDL

Termenul de predare

1A – versiunea română

„Ghidul de drepturile omului pentru Poliție”

 

1000

     

1B – versiunea rusă a Ghidului

 

1000

     

Total

 

 

 

 

 

 

Director: nume/prenume

Semnătura

Ştampila

Date de contact:

Persoana de contact______________

Telefon mobil____________________

Telefon fix______________________

E-mail _________________________


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet