Anunț de tender repetat pentru achiziționarea mijloacelor individuale de protecție

Distribuie prietenilor:


I.P. „Clinica Juridică Universitară” din Bălţi, organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi necomercială, implementează proiectul „Locuință protejată - un vis împlinit pentru persoanele cu dizabilități psiho-sociale și intelectuale din mun. Bălți”, din resursele acordate de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.

În cadrul acestui proiect, I.P. “Clinica Juridică Universitară” anunţă tender pentru achiziționarea mijloacelor individuale de protecție (echipament medical).

Specificații:

LOT*

Denumirea echipamentului medical

Numărul de unități

1

Vizieră

200

2

Ochelari

230

3

Mănuși (latex sau nitril/de examinare)

2000

4

Mască chirurgicală

2000

5

Respirator N95

300

 

* Clinica Juridică își rezervă dreptul de a achiziționa bunurile din Loturi diferite, de la ofertanți diferiți

* Companiile pot depune oferta pentru toată gama de produse solicitate sau doar pentru unul sau mai multe loturi anumite.

 

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații semnate de persoana autorizată a ofertantului:

 • Datele de contact ale ofertantului;
 • Numele persoanei de contact;
 • Date bancare;
 • Certificatul de înregistrare al companiei / Licența;
 • Oferta comercială;
 • Copia Avizului sanitar, valabil, și alte documente emise de autoritățile competente ce atestă conformitatea echipamentului medical, dreptul companiei la producere și distribuție a echipamentului.

Cerințe referitor la Oferta comercială:

 • Va include prețurile pentru serviciile bunurile solicitate mai sus, în MDL pentru fiecare produs.
 • Va indica prețurile atât cu TVA, cât și la cota TVA 0% (condiție obligatorie). I.P. Clinica Juridică Universitară va oferi documentele confirmative pentru plata la cota TVA 0%.
 • Oferta va fi semnată de persoana autorizată și aplicată ștampila (se acceptă și semnătura electronică);
 • Perioada de valabilitate a ofertei va fi de minim 5 zile calendaristice de la termenul limita de depunere a ofertelor.
 • Termenul de livrare a mărfii va fi de maxim 5 zile din data semnării contractului.
 • Livrare gratuită la locul de destinație sau cu includerea prețului de livrare în factura fiscală.

Clinica Juridică își rezervă dreptul de a respinge toate ofertele tehnice și de a renunța la achiziționarea de bunuri și servicii pentru a prioritiza interesul major al organizației.

Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la următoarele adrese: clinicabalti@gmail.com și //sivanov@soros.md/">sivanov@soros.md cu mențiunea „echipament medical”.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 21 iulie 2020, ora 23:59:59.

Telefon de contact: 0231 52476

Persoana de contact: Barbalat Maria


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet