Achiziționarea unui sistem informațional pentru Serviciul de îngrijiri integrate la domiciliu

Distribuie prietenilor:CONTEXTUL ACHIZIȚIEI

Asociația Obștească Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED” anunță concurs de achiziție cu scopul selectării unui furnizor care va livra o soluție informatică inovativă și funcțională pentru Serviciul de îngrijiri integrate la domiciliu (în continuare – Serviciu).

OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul contractului de achiziție îl constituie sistemul informațional pentru Serviciu, care va permite obținerea rapidă a unei mai bune organizări a Serviciului, care să fie ușor și rapid de integrat, cu costuri foarte mici de mentenanță  pe termen lung și care să aibă o interfață cât mai prietenoasă și ușor de utilizat. Alte detalii sunt specificate în CAIETUL DE SARCINI, pe www.casmed.md.

CONSIDERAȚII GENERALE

Cerințele descrise în Caietul de sarcini poartă caracter de recomandare.

În mod obligatoriu ofertanții vor pregăti oferta financiară și oferta tehnică pentru obiectul achiziției. Limba de redactare a ofertei: limba română.

Nu se admit oferte parțiale. Nu sunt luate în considerare oferte incomplete.

EVALUAREA OFERTELOR: CONSIDERAȚII DE CALITATE ȘI COST

Evaluarea ofertelor se va efectua în două etape:

 1. Etapa de preselecție, unde în primul rând va fi evaluată calitatea ofertei tehnice.

Criteriile de evaluare a calității ofertei tehnice:

 1. existența experienței anterioare în dezvoltarea de produse similare;
 2. calificările înalte ale echipei propuse pentru implementarea lucrărilor;
 3. potrivirea arhitecturii sistemului informational propus cu cerințele moderne de dezvoltare a sistemelor informaționale;
 4. existența unei viziune clare, concise și bine argumentate a conceptului sistemului informational;
 5. modul de prezentare a conceptului de sistem informational;
 6. interfața prietenoasă și ușor de utilizat;
 7. ciclul de viață mare și scalabilitate înaltă a sistemului informational;
 8. termen restrâns de realizare a lucrărilor;
 9. perioada de mentenanță inclusă în costul de dezvoltare a sistemului informational (3 ani);

Ulterior va  fi evaluată oferta financiară. Raportul dintre calitatea propunerii tehnice și ofertei financiare va fi de 60% la 40%.

 1. Etapa de prezentare a ofertelor. La etapa dată vor fi admise nu mai mult de 3 oferte, care au întrunit cel mai mare punctaj la etapa de preselecție. Ofertanții vor prezenta membrilor comisiei de selecție oferta detaliată, se vor discuta toate aspectele cheie, dar și cele periferice, care vor asigura obținerea unui produs final performant. 
 1. Etapa de selecție. La această etapă se va lua decizia de atribuire a contractului.

La fiecare etapă de selecție ofertanții vor fi notificați în scris, prin e-mail, referitor la decizia comisiei de evaluare.           

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Ofertele pregătite și prezentate în cadrul concursului de achiziție trebuie să corespundă cerințelor stabilite la această secțiune. La concursul de achiziție sunt admise atât companii cât și freelanceri, care pot demonstra experientă în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit.

Pregătirea ofertei tehnice

Propunerea tehnică va conține o descriere conceptuală (maxim 5 pagini fără a fi luate în calcul anexele) a sistemului informational propus pentru Serviciu, cu o agumentare clară privind funcționalitatea, sistemul de operare, cum și de ce se optează pentru un anume concept architectural.

Ofertantul va include în oferta tehnică graficul propus pentru efectuarea sarcinii, detaliat pe fiecare etapă.

Ofertantul poate solicita clarificări pe marginea Cererii de ofertă. Cererile de clarificare pot fi depuse nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înaintea termenului limită de prezentare a ofertelor.

Pregătirea ofertei comerciale

Oferta financiară va fi prezentată în MDL.

Ofertantul va include în oferta financiară graficul propus pentru efectuarea plăților tinînd cont de politica financiară, care presupune achitarea în baza livrabilelor și excluderea avansurilor mai mari de 10%.

Ofertantul va pregăti oferta financiară în format tabelar, acesta va conține cel puțin:

 1. Toate cheltuielile necesare pentru realizarea sarcinii.
 2. Numărul persoanelor implicate, nr. de zile și ore pe care le va dedica sarcinii şi costul per zi și oră.
 3. Costurile legate de salarizare trebuie să includă toate impozitele aferente, atât cele plătite de angajat, cât şi cele plătite de angajator.

Separat vor fi incluse costurile de mentenanță și asistență a sistemului informational pe durata a trei ani.

Depunerea ofertelor

Oferta tehnică şi oferta financiară se vor sigila în plicuri separate, sigilate, care vor fi expediate prin curier sau poștă la adresa AO „CASMED” str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51, Bălți, Republica Moldova sau pe adresa AO,, HOMECARE’’, bul. Ștefan Cel Mare 119, of.26 , mun. Chișinău, tel: 069510270.

Pe fiecare plic se va include următoarea informaţie: Numele şi adresa ofertantului, adresa de email, telefon și mențiunea: Ofertă tehnică/financiară (se va selecta după caz) sistem informațional pentru Serviciul de îngrijiri integrate la domiciliu.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 15 iunie 2020, ora 17:00.

Toate paginile ofertei trebuie să fie semnate și ștampilate de o persoană autorizată a Ofertantului. Ofertantul acceptă ca AO „CASMED” să multiplice pentru uz intern oferta prezentată.

Oferta trebuie să fie valabilă pentru cel puțin 30 zile calendaristice de la data depunerii.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon: 0 69 560 259, sau la adresa de e-mail: casmed.md@gmail.com, persoana de contact Natalia Postolachi.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.