Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea unui/unor agent/ți economici în vederea prestării serviciilor de editare, machetare, printare și elaborare

Distribuie prietenilor:


Institutul de Reforme Penale (IRP) selectează  servicii de editare, machetare, printare și elaborare.

Această activitate este organizată de IRP, finanțată de Ambasada Suediei la Chișinău în cadrul Proiectului „Strengthening Efficiency and Access to Justice in Moldova” și implementată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Obiectul procedurii de procurare: serviciile de editare, machetare, printare, elaborare a materialelor create pe parcursul proiectului.

Cerinţe faţă de ofertant:

Agentul/ții economic/i va/vor presta serviciile pe parcursul desfășurării proiectului (perioada: aprilie 2020 – septembrie 2022) la solicitarea IRP, la prețul prezentat pentru produsul/produsele indicate de IRP la etapa solicitării specifice. 

Un accent important în procesul analizei și selecției prestatorilor de servicii va fi pus pe impactul prietenos asupra mediului înconjurător a produselor elaborate/serviciilor prestate de către ofertanți.

Conținutul dosarului de participare la concurs:

  1. Datele de contact, adresa juridică şi rechizite bancare ale agentul economic;
  2. Copia scanată a certificatului de înregistrare al agentului economic;
  3. Oferta financiară în lei MDL pentru întreg spectru de servicii, inclusiv cu indicarea prețului per unitate pentru fiecare set de servicii solicitat, fără TVA;
  4. Copii/foto-copii de pe produsele anterioare elaborate. Dacă este posibil includerea și link-urilor.

 

Modul de prezentare a dosarului:

Dosarul va fi depus în limba română, în mod electronic, la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanat, indicându-se în titlul mesajului de email: IRP concurs servicii editoriale/tipografice.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 6 aprilie 2020, ora 17:00.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Alte mențiuni:

Vor fi selectate minimum 2-3 persoane juridice/companii cu care IRP va colabora pe parcursul implementării proiectului.

Condițiile de contractare:

  • • contractul se încheie între IRP şi ofertantul câștigător în termen de 10 zile de la data determinării ofertei câștigătoare;
  • • valuta şi modul de achitare: în lei moldovenești prin virament conform comenzii.

Relații de contact:

Iuliana Cozma, Institutul de Reforme Penale, tel.079 611 974, e-mail: iulianaczm@gmail.com 

Mai multe detalii găsiți la link-ul următor: http://irp.md/tendere/1222-institutul-de-reforme-penale-irp-anun-concurs-privind-selectarea-unui-unor-agent-i-economici-n-vederea-prestrii-serviciilor-de-editare-machetare-printare-i-elaborare.html


logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol:

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.