Aveți grijă de sănătatea Dvs. și a celor dragi. Spălați-vă regulat și minuțios pe mâini, respectați eticheta tusei, păstrați distanța socială și stați acasă. #Covid19 #StaiAcasa

Anunț Repetat / Invitație la procedura de achiziție / procurarea unui automobil

Distribuie prietenilor:


În atenția operatorilor economici interesați!

ANUNȚ REPETAT / INVITAȚIE 

de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri 

PENTRU PROCURAREA UNUI AUTOMOBILDenumirea cumpărătorului: Centrul Regional de Asistență și Informare a ONG-urilor ”CONTACT-Cahul” IP (abreviat CRAION CONTACT- Cahul IP)
Cod fiscal:  1014620005986
Date de contact: mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46, tel.0 299 84843, 84842

Resursele financiare sunt alocate în cadrul proiectului „Suport în Abilitarea cetăţenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud”, implementat de Agenția de Cooperare a Germaniei (GIZ) cu suportul financiar al Uniunii Europene. 
În baza Hotărârii de Guvern nr. 246 din 08.04.2010 la concurs ofertele se vor prezenta cu TVA cota  zero.

Setul de documente necesar pentru participarea la concursul prin metoda cererii ofertelor de preţuri este:  

  • Date despre Participant (adresa juridică, date de contact, rechizite bancare  - document în original cu semnătură și ștampilă umedă)
  • Oferta – se prezintă în original, în valută națională, cu scutire de TVA cu drept de deducere confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
  • Certificatul de înregistrare a participantului (copie)

Ofertele persoanelor juridice înregistrate în Republica Moldova se depun în plic sigilat pînă la data de 10.03.2020, ora 11.00,  ora  locală a RM, la sediul IP CRAION CONTACT - Cahul pe adresa mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46.

Toate ofertele depuse pînă la termenul limită vor fi deschise și analizate  în prezenţa grupului de lucru şi a Participanţilor la concursul prin metoda cererii ofertelor de preţuri  la orele 11.00, ora locală a Republicii Moldova, la data de “10„ martie 2020, la sediul IP CRAION CONTACT - Cahul.

Informaţii suplimentare la tel./fax: 0 299 84843, 84842.
E-mail: contact_cahul@yahoo.com
Persoană de contact: Silvia Strelciuc, director executiv 
 
Pentru mai multe detalii accesați: Caracteristici Tehnici Auto


Distribuie prietenilor:


Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet