Termen extins privind selectarea unui Expert/unor Experți în Instruirea echipei de marketing si vânzăriInformație Generală: În cadrul proiectului “Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului”, proiect de asistență tehnică, finanțat de către Suedia si Marea Britanie, și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP Moldova), RTTM implementează proiectul de asistență tehnică pentru fortificarea capacitaților de producere si export  a unei Cooperative agricole de Întreprinzător, amplasata in zona de nord a republicii,   specializata in producerea fructelor si in special: prune, mere, pere.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, Asociația Obșteasca „Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei” (RTTM), anunța concurs de selectare a unui/unor experți in Instruirea echipei de marketing si vânzări

Activitatea care urmează a fi prestata de către expert/experți:

Expertul sau echipa de experți care va fi selectat va avea următoarele responsabilitatea:

Sarcini si responsabilități:

 1. Analiza compartimentului de marketing si vânzări cu elaborarea de managementului companiei
 2. Instruirea echipei de marketing a echipei din cadrul cooperativei privind regulile de promovare si condițiile de export in UE;
 3. Petrecerea unui instruiri practice de exemplu unei tari di UE la tema: Planul de marketing.

Tematica instruirii:  

Tematica si complexitatea instruirilor vor  fi  apreciate de către executor si va conține: 3 seminare teoretice si 1 seminar practic.

Auditoriu (beneficiarii):

Echipa de marketing si vânzări din cadrul cooperativei formate din 4 persoane.

 Timpul pentru executarea sarcinii:  20 ianuarie - 20 februarie 2022.

Modalitatea de raportare:  la finalul activităților Executorul va prezenta :

Materialul informațional si raport scris privind instruirile petrecute (lista participanților, foto, ancheta de evaluare). Precum si planul de marketing elaborat in timpul instruirii practice.

Oferta trebuie să includă:

 1. Cerințe de calificare și experiența expert/experți:
 • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
 • Experiență în realizarea Training-urilor , minim 3 ani experiență și minim 3 proiecte de aceeași complexitate( la care se va face referința)
 • 3 . Personal calificat cu experiență relevantă pentru realizarea sarcinilor.
 1. Selectarea câștigătorilor se va efectua in baza metodei calitate/cost,

                        oferta tehnica 60 % si financiara 40 %

 • Pentru participare la concurs, compania solicitanta va depune in format electronic următoarele:
 • Profilul Companiei (maxim 1 pagina)
 • Portofoliul clienților(descriere succinta);
 • Portofoliul experienței de servicii similare;
 • Oferta comercială/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în USD, la cota TVA 0%);
 • Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate).
 1. Ofertele vor fi expediate la adresa E-mail: moraruvtl@gmail.com  sau  ngo@gmail.com

Termenul limită de depunere a ofertelor: 21 ianuarie 2022, ora 18:00