Termen extins privind selectarea unui Expert/unor Experți în Servicii pentru elaborarea de BrandBookArticol adaugat de: Elena

Informație Generală: În cadrul proiectului “Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului”, proiect de asistență tehnică, finanțat de către Suedia si Marea Britanie, și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP Moldova), RTTM implementează proiectul de asistență tehnică pentru fortificarea capacitaților de producere si export  a unei Cooperative agricole de Întreprinzător, amplasata in zona de nord a republicii,   specializata in producerea fructelor si in special: prune, mere, pere.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, Asociația Obșteasca „Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei” (RTTM), anunța concurs de selectare a unui/unor experți in elaborarea designului elementelor de vizibilitate ale organizației (logo, brandbook,etc).

 1. Obiectivul de bază a activităților care urmează a fi prestate de către expert/experti:

Elaborarea designului elementelor de vizibilitate ale organizației ;

 • NAMING - crearea profesională a denumirii brăndului.
 • CREAREA LOGO-ului CREAREA BRAND BOOK-ului
 • ELABORAREA STILULUI CORPORATIV - concept vizual-grafic care afișează filosofia, valorile și perspectivele dezvoltării brandului companiei.
 1. Logotip:

1.1. Crearea logotipului (3 – 5 concepte).

1.2. Plasarea logotipului, variații pe diverse platforme și canale, culori, dimensiuni și proporții.

 1. Tipografie:

2.1. Culori. Culorile primare și secundare, precum și versiunea monocromă;

2.2. Fonturi/ caractere pentru utlizizarea în titlurile și textele din documentele oficiale, e-mail-uri, pe site etc.;

2.3. Fotografii. Stilul și ghidaj pentru o prezentare consistentă;

2.4. Brand mark. Unde să fie utilizat;

2.5. Altele: modele, grafică, iconițe etc.

 1. On-line:

3.1. Facebook. Imagini de copertă eveniment, pagină, grup, profil

3.2. Pagină web. Elemente și iconițe de site

 1. Brandbook în pdf cu toate materialele și regulile de utilizare;
 2. Toate materialele în format editabil; 
 3. Recomandări pentru materialele tipărite; 
 4. Consultanță pe toată durata proiectului.

 Oferta trebuie să includă:

 Activitățile cheie

Pentru realizarea obiectivelor stabilite expertul urmează să realizeze următoarele obiective:

 • Elaborarea Brand Book-ului cu specificațiile privind culorile folosite în redarea grafică a brandului și codurile acestora; elementele de identitate vizuala: logo şi slogan, culori, fonturi etc.;

În rezultatul implementării sarcinii, Prestatorul va realiza:

 Brand Book-ul Companie: Cooperativa de Întreprinzător ce activează in domeniul producerea si comercializarea fructelor

 • Realizarea conceptului în format pdf;
 • Crearea unui Logo în format eps (convertit în png /jpg);
 • Elaborarea unui slogan (în limba română/rusă);
 • Crearea machetelor pentru interfața paginilor personalizate în rețelele de socializare;
 • Elaborarea machetelor pentru prezentarea power point (format ppt.), publicațiilor și buletinelor informative (în format eps. / png/jpg);
 1. Cerințe de calificare și experiența expert/experti:
 • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
 • Experiență în realizarea Brand Book-ului, minim 3 ani experiență și minim 3 proiecte de aceeași complexitate( la care se va face referinta)
 • 3 . Personal calificat cu experiență relevantă pentru realizarea sarcinilor.

 Selectarea câștigătorilor se va efectua in baza metodei calitate/cost,

                        oferta tehnica 60 % si financiara 40 %

 Pentru participare la concurs, compania solicitanta va depune in format electronic următoarele:

 • Profilul Companiei (maxim 1 pagina)
 • Portofoliul clienților(descriere succinta);
 • Portofoliul experienței de servicii similare;
 • Oferta comercială/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în USD, la cota TVA 0%);
 • Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate).
 1. Ofertele vor fi expediate la adresa E-mail: moraruvtl@gmail.com sau mttn.ngo@gmail.com

 Termenul limită de depunere a ofertelor: 21 ianuarie 2022, ora 18:00 

telegram