Termen extins privind selectarea unui Expert/ unor Experți în Elaborarea fișei tehnologice, corectarea procesului de procesare (uscare) si Instruirea personaluluiArticol adaugat de: Elena

Informație Generală: În cadrul proiectului “Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului”, proiect de asistență tehnică, finanțat de către Suedia si Marea Britanie, și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP Moldova), RTTM implementează proiectul de asistență tehnică pentru fortificarea capacitaților de producere si export  a unei Cooperative agricole de Întreprinzător, amplasata in zona de nord a republicii,   specializata in producerea fructelor si in special: prune, mere, pere.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, Asociația Obșteasca „Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei” (RTTM), anunța concurs de selectare a unui/unor experți pentru Elaborarea fișei tehnologice si Instruirea personalului sectorului de uscare (prune, mere, pere) pentru Cooperativa de Întreprinzător.

 Activitățile care urmează a fi prestate de către expert/experți:

Activitatea I :   Elaborarea Fisei tehnologice - Expertul/experții selectați vor analiza procesul de uscare a fructelor in Companie si vor elabora  fisa tehnologica, inclusiv si etapa de ambalare  pentru următoarele produse:

 1. Prune uscate fără sâmbure: 0,5 si 0,7 kg
 2. Prune uscate cu nuca :0,5 si 0,7 kg
 3. Chips-uri din mere : 0,5 si 0,7 kg
 4. Asortiment de fructe uscate: mere, prune, gutuie, nuca: 0,5 si 0,7 kg

Fisa tehnologica – care trebuie sa cuprindă următoarele informații referitoare la :

- denumirea produsului;

-  operații tehnologice;

- parametri tehnologici;

 • parametrii de timp si cost;
 • necesarul de personal;

- instrumente de măsura si utilaje folosite;

- controlul tehnic de calitate;

- alți indicatori relevanți la părerea expertului.

  Activitatea II:   Instruirea personalului - Instruirea profesională a personalului care va fi antrenat in procesul de lucru

 • elaborarea unui curs de instruire si petrecerea instruirilor in condiții practice cu un grup de maxim 10 persoane;
 • tematica instruirii: Procesul de pregătire, uscare, ambalare si păstrare a fructelor uscate cu accent pe prune.

Timpul pentru executarea sarcinii 15 ianuarie - 15 februarie 2022.

Modalitatea de raportare:  la finalul activităților Executorul va prezenta :

 • 4 fise tehnologice pentru 4 produse menționate mai sus;
 • Materialul informațional si raport scris privind instruirile petrecute (lista participanților, foto, ancheta de evaluare).

Oferta trebuie să includă:

 1. Cerințe de calificare și experiența expert/experți:
 • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
 • Experiență în realizarea Fiselor tehnologice, minim 3 ani experiență și minim 3 proiecte de aceeași complexitate( la care se va face referința)
 • 3 . Personal calificat cu experiență relevantă pentru realizarea sarcinilor.
 1. Selectarea câștigătorilor se va efectua in baza metodei calitate/cost,

                        oferta tehnica 60 % si financiara 40 %

 • Pentru participare la concurs, compania solicitanta va depune in format electronic următoarele:
 • Profilul Companiei (maxim 1 pagina)
 • Portofoliul clienților(descriere succinta);
 • Portofoliul experienței de servicii similare;
 • Oferta comercială/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în USD, la cota TVA 0%);
 • Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate).
 1. Ofertele vor fi expediate la adresa E-mail: moraruvtl@gmail.com  sau  ngo@gmail.com

Termenul limită de depunere a ofertelor: 21 ianuarie 2022, ora 18:00

telegram