Solicitare de ofertă pentru selectarea experțilorSolicitare de ofertă pentru selectarea experților 

Context

Începând cu anul  2023, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)  , în parteneriat cu Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)  a demarat implementarea proiectului  „Abilitarea femeilor afectate de crize pentru o societate mai stabilă și prosperă”, cu susținerea UN Women și finanțat de Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară (WPHF).

Acțiunile proiectului vor fi orientate spre îmbunătățirea redresării economice și sociale a femeilor refugiate, asigurând de asemenea, prevenirea și soluționarea conflictelor, protecție, acțiuni umanitare și a eforturilor de consolidare a păcii. Arii de intervenții:

 • Dezvoltarea competențelor de bază: dezvoltarea personală și profesională a femeilor și tinerelor strămutate silit;
 • Promovarea participării semnificative a femeilor strămutate silit și a tinerelor la activitățile de consolidare a păcii;
 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la beneficiile femeilor strămutate silit și a implicării tinerelor în activități economice

 

Pentru implementarea proiectului, AFAM anunță apel pentru selectarea experților ( membră AFAM)  pentru organizarea sesiunilor de coaching  pentru femeile și fetele stramutate silit din Ukraina.

Obiectiv

10 femei practiciene(coach-erii) vor oferi sesiuni de coaching pentru 5 femei refugiate fiecare. În total, 50 de femei refugiate vor beneficia de sesiunile de coaching. 

Responsabilități și livrabile puse în sarcina coacherilor:

 • Să asigure elaborarea chestionarului și colectarea datelor pentru evaluarea necesiților participantelor.
 • Să asigure desfășurarea la timp și calitativ a sesiunilor de coaching (6 ore per fiecare participant, total 30 ore de coaching livrate); 
 • Să asigure prezentarea raportului de activitat, inclusivraportul de evaluare a chestionarelor;
 • Să asigure cooperarea cu Coordonatorul şi Asistentul proiectului pe tot parcursul proiectului.

Aspecte organizaționale: Remunerarea se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor.

Cerințe fată de oferta financiară: Oferta va fi exprimată în lei și va conține suma brută (cu toate impozitele incluse).

Durata contractului: Candidații aleși vor fi contractați pentru prestarea serviciilor descrise mai sus în perioada iulie-august 2023.

 

Cerințe fată de aplicanți:

 • Statut de membra activă AFAM
 • Cunoașterea mediului antreprenorial;
 • Cunoașterea domeniului abilitării economice din Republica Moldova;
 • Competențe de comunicare și lucru în echipă; 
 • Posedarea abilităților de analiză și feedback; 
 • Responsabilitate, independență și spirit de inițiativă; 
 • Cunoașterea limbii Române, Ruse,cunoașterea limbii Ucraineneva constitui un avantaj.

Procedura de aplicare

 • Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conțină:
 • CV-ul pentru persoanele fizice sau descrierea companiei pentru persoanele juridice;
 • Oferta financiară.

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • prezentarea setului complet indicat în termen;
 • experiența expertului;
 • relevanța domeniului;
 • viziunea asupra metodologiei de realizare a sarcinilor;
 • costul serviciilor.

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: afammoldova@gmail.com cu mențiunea „Angajare expert/companie facilitator” până la data de 21.07.2023

Informații suplimentare le puteți solicita în scris la email-ul: afammoldova@gmail.com

Pentru mai multe informații despre Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova vă rugăm să accesați www.afam.md

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Acest proiect este implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) în parteneriat cu Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), cu susținerea UN Women, și finanțat de Fondul Femeilor pentru pace și asistență umanitară.