AFAM lansează solicitarea de oferte pentru achiziţia serviciilor de vizibilitate și printingÎncepând cu februarie 2023, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), în parteneriat cu Asociația Femeilor de Afaceri din Moldova (AFAM) a demarat implementarea proiectului „Abilitatea femeilor afectate de crize pentru o societate mai stabilă și prosperă”, cu susținerea UN Women și finanțat de Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară (WPHF). Acțiunile proiectului vor fi orientate spre îmbunătățirea redresării economice și sociale a femeilor refugiate, asigurând de asemenea, prevenirea și soluționarea conflictelor, protecție, acțiuni umanitare și a eforturilor de consolidare a păcii.

Arii de intervenții:

 • Dezvoltarea competențelor de bază: dezvoltarea personală și profesională a femeilor și tinerelor strămutate silit;
 • Promovarea participării semnificative a femeilor strămutate silit și a tinerelor la activitățile de consolidare a păcii;
 • Creșterea gradului de conștientizare cuprivire la beneficiile femeilor strămutate silit și a implicării tinerelor în activități economice.

Scopul de lucru

Prestarea serviciilor de vizibilitate și printing:

Sarcini/livrabile

#

Descrierea sarcinilor

Numărul de articole produse/servicii livrate/specificații

Termen limită 

1.

Pliant informațional: Clubul de solidaritate a femeilor:  design, elaborare și multiplicare 

400 unități, A4, cretată, mat,  în 3 falțuri, pe 2 părți, densitate 130 g/m2, policolor, macheta conform Manualului de vizibilitate

Va fi stabilit de comun acord cu Autoritatea contractantă

2.

Broșură istorii de success:

Editare text

Design

Tipar broșură

Textul istoriilor de succes filmate va fi adaptat pentru tipar

150 unități,  B5, 16

pagini, full color, coperta 250 gr cretată  mata, interior,150 gr/m2. 

Va fi stabilit de comun acord cu Autoritatea contractantă

3.

Articole in presa online, scriere și publicare

4 surse media: 4 articole

Va fi stabilit de comun acord cu Autoritatea contractantă

4.

Reportaje video cu istoriide succes/ viață

4 video

Va fi stabilit de comun acord cu Autoritatea contractantă

5.

Emisiuni TV

Participare la 2 emisiuni

Va fi stabilit de comun acord cu Autoritatea contractantă

6.

Promovare social media, target 2 grupuri țintă: -Vorbitori de ucraineană din Mda;

-Publicul general

10 promovări

Va fi stabilit de comun acord cu Autoritatea contractantă

7.

Conferinta de presă

2 conferinte de presa

Va fi stabilit de comun acord cu Autoritatea contractantă

8.

Raport statistici de impact

1 raport

Va fi elaborat un raport cu date și grafice informative privind impactul de intervenție

Cerințe față de compania selectată

 • Instituție înregistrată în Republica Moldova, cu experiență de lucru pe teritoriul țării, cu participarea unei game largi de părți interesate;
 • Cunoștințe privind structura și funcționarea de bază a subiectului abilitării economice a femeilor și integrării refugiatelor în RM;
 • Experiență de lucru în asigurare avizibilității;
 • Cunoașterea domeniului  a sectorului social din Moldova constituie un avantaj;
 • Cel puțin 3 ani de experiență într-un domeniu conex;
 • Experiență semnificativă în conducere (leadership), dezvoltare organizațională sau dezvoltare comunitară;
 • Experiență în organizarea și desfășurarea campaniilor de informare/comunicare;
 • Flexibilitate, mobilitate și disponibilitatea de a se deplasa la evenimentele organizate de proiect;
 • Disponibilitatea de a delega personal de calificare înaltă și resurse, în funcție de necesitate.

Dosarul de participare la concurs

Pentru a participa la concurs persoanele interesate vor prezenta următoarele documente/informații:

 • Oferta cu lista de produse.
 • Graficul de realizare și prețul în lei.

Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Dosarele de aplicare vor fi transmise în format electronic la adresa afammoldova@gmail.com cu mențiunea „Servicii de vizibilitate și printing” până la data de 8 mai  2023.