Conducători ai instituțiilor de învățământ general își vor îmbunătăți abilitățile manageriale

Distribuie prietenilor:


3Conducători ai instituțiilor de învățământ general vor fi instruiți pentru a-și îmbunătăți abilitățile, cunoștințele și capacitățile de management. În perioada 22-26 august 2016, în cadrul Proiectului ”Reforma Învățământului în Moldova”, 20 de formatori parcurg un curs de pregătire, iar până la sfârșitul anului curent vor forma continuu, după un program de instruire actualizat, cel puțin 30% din cadrele manageriale de la școlile de circumscripție.

Potrivit Marianei Goraș, șef adjunct al Direcției învățământ preuniversitar a Ministerului Educației, scopul programului de instruire este de a spori nivelul calității în educație, ajutând astfel directorii să aplice în practică prevederile Standardelor de competență profesională ale cadrelor manageriale din instituțiile de învățământ general:”La sfârșitul lunii mai 2016 Ministerul Educației a aprobat documentul nominalizat, ce include reguli, criterii și indicatori, implementarea cărora va oferi garanția că managementul unității școlare corespunde cerințelor stabilite la nivel național și este conform cadrului de politici existent. În următorii doi ani standardele vor fi implementate cu titlu de proiect-pilot, iar la expirarea termenului de pilotare cerințele prevăzute în documentele respective vor deveni obligatorii pentru fiecare manager școlar. Pentru ca standardele să fie aplicate eficient, Ministerul Educației a considerat necesară pregătirea în domeniu a 20 de formatori, care ulterior vor oferi suport celorlalți manageri școlari.”

Referindu-se la utilitatea programului de instruire, Iurie Melinte, formator, a menționat că participanții la training examinează detaliat fiecare din cele șase domenii ale standardelor profesionale, propunând viziuni și strategii pentru dezvoltarea instituției de învățământ.”Managerii școlari vor organiza autoevaluarea instituției și a resurselor umane disponibile, vor identifica punctele forte și slabe, vor elabora un plan de activități în vederea soluționării problemelor identificate. Totodată, ei vor trebui să gestioneze bugetele în conformitate cu prioritățile instituției și cu principiile de autonomie, dar și să inițieze parteneriate cu comunitatea, să identifice surse extrabugetare etc. Aceste acțiuni necesită anumite abilități, ce pot fi obținute în cadrul programului de formare continuă”, a precizat sursa citată.

Reamintim că săptămâna trecută încă 20 de formatori au fost instruiți pentru a pregăti pedagogii în vederea implementării Standardelor de competență profesională ale cadrelor didactice din instituțiile de învățământ general.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul de studii 2015-2016 la instituțiile de învățământ primar și general și-au desfășurat activitatea didactică 29,6 mii de pedagogi, iar numărul cadrelor manageriale a constituit 3,5 mii persoane.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet