Masă Rotundă cu reprezentanţi ai societăţii civile

Distribuie prietenilor:


Masă rotundă - “Promovarea respectării principiului nediscriminării în privinţa

persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova, 29 mai 2012, or. Chişinău

Proiectul “Promovarea respectării principiului nediscriminării în privinţa persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova”, finanţat de PNUD-Moldova

La data de 29 mai 2012 Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a organizat o masă rotundă în cadrul proiectului “Promovarea respectării principiului nediscriminării în privinţa persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova”, finanţat de PNUD-Moldova. La eveniment au participat 4 persoane din staff‐ul Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova (inclusiv 2 voluntari), Consultantul PNUD- Moldova pe probleme de drepturi ale omului şi sănătate şi 18 reprezentanţi ai societăţii civile. Printre participanţii mesei rotunde au fost reprezentanţi ai Centrului de Asistenţă Juridică pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Centru de Apărare a Drepturilor Pacienţilor si Invalizilor, Societatea Invalizilor Social Activi, Asociaţia Humanitas, Asociaţia Societatea Orbilor din Republica Moldova, Asociaţia Stoicii Bălţi, Asociaţia Uniunea Veteranilor şi Invalizilor Muncii din Moldova, Asociaţia de Reabilitare a Invalizilor din Republica Moldova, Uniunea Organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova, Olimpiada Specială din Republica Moldova, Asociaţia Speranţă şi Sănătate ş.a.

La masa rotundă au fost abordate şi discutate subiecte ce se referă la:

  • problematicile şi situaţiilor dificile din perspectiva respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
  • măsuri împotriva discriminării persoanelor cu dizabilităţi;
  • aspecte ale legislaţiei naţionale şi internaţionale ce se referă la drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
  • necesitatea înfiinţării unui mecanism naţional independent de protecţie, promovare şi monitorizare a implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
  • litigarea  strategică şi consultaţiile juridice oferite de IDOM pe cazuri de discriminare în privinţa persoanelor cu dizabilităţi şi membrilor familiilor lor;
  • cazuri elocvente de încălcare a dreptului de a nu fi supus discriminării;
  • realizările proiectului şi oportunităţile IDOM de intervenţie în domeniul apărării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Scopul mesei rotunde a fost de a aborda subiecte importante în vederea apărării dreptului persoanelor de a nu fi discriminate din cauza dizabilităţii, de găsire a soluţiilor în vederea fortificării eforturilor în depăşirea situaţiilor care duc la discriminarea persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet