Conferința internațională „Serviciul de Probaţiune din Republica Moldova la 5 ani de activitate: Noi provocări”

Distribuie prietenilor:


DSC_0720Cu ocazia aniversării a 5 ani de activitate a Serviciului de Probațiune din Moldova, Institutul de Reforme Penale, în colaborare cu Oficiul Central de Probațiune, au organizat ieri, 19 aprilie, o conferință internațională cu genericul „Serviciul de Probaţiune din Republica Moldova la 5 ani de activitate: Noi provocări”.

Evenimentul a întrunit peste 80 de participanți printre care actori implicaţi în consolidarea instituţiei probaţiunii în R.Moldova, precum şi experţi internaţionali din România, Olanda, Letonia, Norvegia.

În cadrul evenimentului au fost enumerate etapele evoluției instituției probațiunii pe parcursul a 5 ani de zile, provocările întîmpinate precum și rezultatele obținute. Accentul s-a pus și pe cooperarea cu diverse instituții ale probațiunii din Europa și preluarea celor mai bune practici privind deontologia profesională și consolidarea capacităților profesionale ale consilierilor de probațiune.

În debutul conferinței, Viceprim-ministrul Mihai MOLDOVANU, a ținut un discurs în care a menţionat că este important ca instituţia probaţiunii  să adopte o politică a paşilor mici, dar consecvenţi, care să dea rezultate în scopul obținerii încrederii din partea societăţii. "Este imperativ ca angajaţii acestui sistem să beneficieze de instruire continuă, să adopte noi metode şi tehnici de lucru în domeniul probaţiunii pentru a gestiona cazurile cu maximă eficienţă şi să dispună de capacitatea de a se autosesiza" a adăugat Viceprim-ministrul.

"Importanța domeniului probațiunii este în creștere, deoarece tendința atît în Europa cît și în Moldova, este de a dezvolta cît mai solid, sistemul de pedepse non-privative de libertate. Începînd cu anul 2003, la noi în țară, numărul de sancțiuni alternative detenției este în continuă creștere,  respectiv și rolul instituției probațiunii trebuie să crească pentru a cîștiga încrederea societății." a declarat Vladimir GROSU, Vice-ministrul  Justiţiei al Republicii Moldova. Acesta a mai menționat că 5 ani de activitate a probațiunii sunt o bună ocazie de totalizare a rezultatelor obținute și de trasare a noilor direcții de dezvoltare.

În cadrul conferinţei au fost prezentate, de către experţii internaţionali, bunele practici de peste hotare şi principiile de activitate şi etică profesională în domeniul probaţiunii din R.Moldova.

Grație faptului că din acest an, Serviciul de Probațiune din Moldova a devenit membru al Organizației Europene de Probațiune, secretarul general, Dl Leo TIGGES, a fost oaspete de onoare în cadrul evenimentului. Dl Tigges a subliniat importanța probațiunii într-o societate în care drepturile omului sunt puse în prim plan, totodată oferind cetățenilor un grad mai mare de protecție. "Comparativ cu alte state pe care le-am vizitat, în Moldova, Serviciul de Probațiune se dezvoltă cu pași rapizi. În Olanda, țara din care vin, probațiunea există de peste 200 de ani, dar s-a lucrat foarte mult ca să aducem sistemul de probațiune la etapa la care se află el în prezent. În acest context Republica Moldova poate să învețe din greșelile pe care noi le-am făcut", a menționat Leo TIGGES.

Kim EKHAUGEN, şef al Misiunii Norvegiene de Experţi pentru promovarea supremaţiei legii în Moldova, a menţionat că ţara noastră înregistrează succese remarcabile la capitolul dezvoltării serviciilor alternative la detenţie şi a serviciilor de probaţiune. Din acest considerent Misiunea Norvegiană va continua să susţină acest domeniu.

Un alt punct important pe agenda zilei a fost și şi identificarea unei forme instituţionale ce ar asigura implementarea dreptului de asociere al consilierilor de probațiune, fapt ce le-ar consolida capacitățile profesionale. Astfel la inițiativa acestora și a Institutului de Reforme Penale s-a propus crearea unei  Asociații a Consilierilor de Probațiune.  Bazele Asociației au fost edificate în a doua parte a conferinței, cînd a fost întrunită adunarea de constituire a acesteia, fiind alese, prin vot secret, de către consilierii de probațiune, organele de conducere și control ale Asociației. Dl Victor Zaharia, director IRP, menționează că "Asociația ar avea un rol important în asigurarea independenţei funcţionale a consilierilor de probațiune, dar şi la promovarea unor înalte standarde de integritate şi de etică în activitatea consilierilor de probațiune , fiind un bun context de cooperare profesionala intre aceștia.

___________________________________________________________________________

Alternativele la detenție au început a fi aplicate în Republica Moldova din anul 2002, în rezultatul unor proiecte pilot din cadrul Institutului de Reforme Penale. Principiul de bază al acestui tip de sancționare este că pedeapsa trebuie să se realizeze în condițiile integrării sociale și nu a izolării. Serviciul de Probațiune este instituția responsabilă de punerea în executare a alternativelor la detenție și de supravegherea persoanelor condamnate la pedepse non-privative de libertate.

Instituţional, Serviciul de Probaţiune a fost creat la 12 ianuarie 2007, preluând în totalitate rezultatele proiectelor pilot ale A.O. Institutul de Reforme Penale. Cadrul normativ-juridic al probaţiunii a fost consolidat prin Legea nr. 8-XVI din 14.02.2008 cu privire la probaţiune.

Dacă la 1 ianuarie, 2003, închisorile depășeau numărul de 10 000 deținuți, în 2011, acesta s-a redus la 6000 de persoane private de libertate. Paralel fiind în creștere numărul pedepselor non-privative de libertate aplicate. Astfel, la 29 februarie, 2012,  Serviciul de Probaţiune număra 10342 de beneficiari (inclusiv 148 copii în conflict cu legea).


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet