Servicii publice mai accesibile pentru locuitorii din satul Zubrești, raionul StrășeniAsociația Băștinașilor ”Zubrea” din satul Zubrești, raionul Strășeni în cadrul proiectului „EU4Accountability”- Societatea  civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova, și-a pus obiectivul să construiască și să implementeze mecanisme de consolidare a grupurilor de inițiativă din localitate și să dezvolte angajamentul civic a diferitelor grupuri țintă, astfel încât să creeze o platformă eficientă de comunicare cu Autoritatea Publică Locală.

Prin acțiunile proiectului au fost implicți cetățenii în procesul consultativ, a fost mobilizată comunitatea pentru participare activă la sondaje de opinie și întruniri civice, astfel, fiind consolidate cunoștințele despre procesul bugetativ, identificarea necesităților, priorităților și resurselor pentru dezvoltarea localității. Ca urmare, a fost identificată necesitatea locuitorilor din Zubrești de a avea aces facil la informații și servicii publice din cadrul Primăriei Zubrești.

Astfel, printr-un proces consultativ-participativ cu locuitorii, a fost deschis un Centru de servicii și informare pentru cetățeni (CISC), care este dotat cu tehnică modernă și softuri pentru facilitareaactivității angajaților primăriei și reducerea semnificativă a timpului de așteptare al cetățenilor. 

În procesul de creare a acestui Centru de informare, locuitorii din Zubreși au avut posibilitatea să monitorizeze procesele de bugetare, să vină cu propuneri de îmbunătățire, să urmărească transparența achizițiilor publice, să monitorizeze și să manifeste spiritul civic contructiv.

În cele șase luni de testare și funcționare al CISC, cetățenii din Zubrești au depus 743 de documente, fiind eliberate 675 de certificate/adeverințe, 164 scrisori de ieșire, 105 dispoziții, 17 decizii ale Consiliului Local, fapt ce demosntrează utilitatea acestui Centru pentru a răspunde eficient la necesitățile comunității.

Pe lângă crearea CISC din Zubrești, proiectul EU4Accountability a contribuit semnificativ la crearea unui mediu favorabil pentru consolidarea competențelor societății civile de monitorizare a activității Primăriei, cu accent pe mecanismele de responsabilitate socială legate de bugetarea participativă, transparență și satisfacerea necesităților curente ale comunității.

Proiectul „EU4Accountability”- Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova, se desfășoară în perioada 2022-2024, este finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Asociația Europeană pentru Democrație Locală, European Partnership for Democracy și People in Need Moldova, se desfășoară în 10 raioane (Cahul, Comrat, Cimișlia, Fălești, Florești, Glodeni, Rîșcani, Strășeni, Ștefan Vodă, Telenești) și prevede un buget total de 1,6 mln EUR.

 365447524 300049679257663 4123436983773217286 n