Vizită de studiu a membrilor AO "Viitorul Începe Azi" din mun. Ungheni în mun. Piatra Neamț, RomâniaO vizită de studiu în mun. Piatra Neamț, România a fost o altă activtitate în cadrul Proiectului "O Șansă pentru a Fi. Integrarea pe piața muncii a persoanelor defavorizate". Vizita a avut drept obiectiv principal preluarea de bune practici în domeniul incluziunii sociale a persoanelor în dificultate, stabilirea de contacte și parteneriate, dar și o tentă de a consolida echipa Proiectului și cea a partenerilor AO Asociația de Educație Civică "Viitorul Începe Azi" pentru noi proiecte de viitor.

Vizita a inițiat cu o vizită la Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Copilului din cadrul Coniliului Județean Neamț, în cadrul căreea au fost abordate probleme ce țin de protecția socială a populației și în special de serviciile ce țin de integrarea socio-profesională a persoanelor defavorzate și mai ales a tinerilor din medii defavorizate. În acest context, am vizitat Complexul de servicii "Ion Creangă", Piatra Neamț, care oferă pe baza modelului familial pentru copii/tineri rezidenți servicii de găzduire, îngrijire, educație formală, non-formală și informală, sprijin emoțional, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, consiliere și pregătire în vederea (re)integrării familiale și integrării socio-profesionale. O provocare a constituit vizitarea Casei de tip familial "Felicia" din cadrul Complexului de servicii Elena Doamna Piatra Neamț. Casa "Felicia" găzduiește copii și tineri din familii defavorizate, accentul fiind pus pe integrarea școlară pentru prevenirea abandonului școlar, dar și pentru integrarea socio-profesională. Dacă un aspect al vizitei a constat în preluarea bunelor practici de lucru a autorităților publice locale, un altul a ținut de stabilirea unor contacte cu ONG-uri din teritoriu, care activează în domeniul dezvoltării comunitare în persoana AO "Asociația pentru Relații Comunitare" din Piatra Neamț. Programul cultural a fost axat pe vizitarea obiectvelor de înalt interes turistic, inclusiv Stațiunea "Cheile Bicazului" și "Lacul Roșu". A fost o vizită foarte eficientă, care ne-a provocat spre noi proiecte. Mulțumim mult Programului EU4Moldova:regiuni cheie!!!

Proiectul "O Șansă pentru a Fi. Integrarea pe piața muncii a persoanelor defavorizate" este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului "EU4Moldova: regiuni cheie" (2019-2024). Programul susține dezvoltarea socio-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Bugetul Programului este de 23 mililoane euro și este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). #EU4Moldova #EU4Ungheni.